To vše obsahuje nová služba Senior asistent, se kterou přichází společnost RPG Byty.

Senior asistent je služba mobilní, nájemník v bytech RPG si pouze domluví vhodný termín, kdy jej poradkyně navštíví u něj doma. Pro radu si může zajít i jednou týdně do poradny, která bude otevřena jednou týdně, každý čtvrtek od 14 do 17 hodin v Komunitním centru Archa v Ostravě-Porubě.

„Chceme našim nájemníkům pomoci zajistit srovnatelnou péči, jakou by měli v zařízení pro seniory, avšak finančně dostupnější a hlavně jim umožnit strávit stáří v prostředí, které znají a na které jsou zvyklí. Tuto službu plánujeme do konce roku rozšířit do dalších lokalit," vysvětluje jednatel společnosti RPG Byty Martin Ráž.

Pro zavedení této služby má firma logický důvod: senioři starší 65 let tvoří významnou část celkového počtu nájemníků bytů RPG. A mají specifické potřeby.

„Zaznamenáváme rostoucí zájem o pomoc se zajištěním osobní hygieny, dovážky obědů, lékařské péče, nebo se na nás obracejí s prosbou o radu, kde sehnat kompenzační pomůcky, jak vyřídit různé druhy žádostí o příspěvky a podobně. V rámci poradny Senior asistent, ve které budou působit odborníci na sociální a zdravotní oblast, chceme našim seniorům nejen zdarma poradit, na které služby mají nárok, ale také jim je pomoci zajistit, případně jim pomoci sepsat příslušné žádosti a samozřejmě pohlídat, aby bylo vše vyřízeno," říká vedoucí Administrativní správy RPG Byty Karina Vališová.

RPG tak reaguje i na skutečnost, že populace nejen stárne, ale přibývá seniorů, kteří mají problém dostat se k potřebným informacím. „I proto jsme v Ostravě-Porubě na podzim otevřeli Komunitní centrum Archa, které je určeno jen pro seniory, a kde se jim snažíme pravidelně podávat důležité informace v podobě přednášek a kurzů," dodává Martin Ráž.

Akce v Arše jsou určeny široké veřejnosti, tedy i seniorům nebydlícím v bytech RPG.