„O práci přijde zhruba 460 lidí napříč celým podnikem. Bude se to týkat všech závodů v republice,“ sdělil ředitel Diama Ludvík Kašpar. V rozhovoru pro Českolipský deník také prozradil, kolika lidí se to bude týkat přímo ve Stráži a jestli se ještě někdy bude v regionu těžit uran.

Diamo je organizací, která zahlazuje následky hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice. Sanace chemické těžby uranu se ve Stráži pod Ralskem protahuje a podnik hledá cesty, jak efektivně pokračovat v činnosti.

„Vzhledem k tomu, že poslední dva tři roky je určitý nedostatek finančních prostředků, tak se sanace maličko zpomalila,“ povzdechl si ředitel podniku Ludvík Kašpar.

Mezi lidmi ve Stráži se mluví o tom, že propouštění se má týkat zhruba 40 zaměstnanců. Můžete to potvrdit? 

Propouštění se bude týkat více lidí. Tady ve Stráži pod Ralskem to bude mezi 100 až 160 zaměstnanců.

Jsou nějaké profese, kterých se bude propouštění týkat více a kterých méně?
Je to napříč celou profesní strukturou závodu. Není to směřované do nějaké konkrétní skupiny.
Zasáhne to jak dělnická povolání, tak administrativní i odborné profese. Strukturu zatím neprozradím, protože ještě není k dispozici finální seznam.

Ten budete vědět kdy? 
Až na konci března, počátkem dubna. Teprve poté můžeme začít zaměstnance seznamovat s tím, kdo bude propuštěn. Projednávat to budeme muset jak s odbory, tak s úřadem práce, i včetně profesní struktury atd. To jsou procedury dané zákonem, kolektivní smlouvou a tak dále.

Mají zaměstnanci, kteří pracují pro podnik 20 a více let větší šanci, že jich se to nedotkne?
My jdeme po činnostech, hledáme, kde je dokážeme racionalizovat nebo naopak činnosti, které pro nás nejsou úplně zásadní. Samozřejmě kvalifikované zaměstnance si necháváme nebo jim hledáme jiné místo. Není to o tom, že bychom vybírali lidi.

Ředitel Diama Ludvík Kašpar.Ředitel Diama Ludvík Kašpar.Zdroj: Deník/Ladislava SdrzallekProběhne s těmito změnami také nějaká reorganizace podniku?
V současné době máme sedm odštěpných závodů. Reorganizace, kterou procházíme, znamená, že některé závody spojíme. Ve výsledku budou čtyři odštěpné závody ve Stráži pod Ralskem. Odštěpný závod se s nikým nesloučí, tam jen dojde k určité redukci počtu pracovních míst. Ale sloučíme odštěpný závod Palivový kombinát Ústí, Správu uranových ložisek v Příbrami a odštěpný závod GEAM na Dolní Rožínce. Ty budou nově jeden závod. Jejich činnosti jsou velmi podobné.

Jak to bude s dalšími závody? 
Pak se sloučí závod v Ostravě se závodem v Karviné do jednoho, který bude zaštiťovat práci v celém Ostravsko-karvinském revíru a v rámci celé této reorganizace, napříč republikou, dojde k propouštění. Plán je zatím 460 zaměstnanců. Ale to finální číslo budeme vědět, až bude definitivně dokončena organizační struktura, to znamená na konci března.

Občané města Mimoň čelí každodennímu hluku a vibracím způsobeným intenzivní kamionovou dopravou.
Kamiony drnčí pod okny obyvatel Mimoně. Město je chce omezit, policie ho brzdí

Stále platí, že Diamo má skončit v roce 2040?
Vzhledem k tomu, že poslední dva tři roky je určitý nedostatek finančních prostředků, tak se sanace maličko zpomalila. Podle aktuálních dokumentů bychom měli skončit v roce 2042, ale už v tuhle chvíli víme, že ten horizont se ještě prodlouží. Navíc to nebude znamenat, že Diamo v této lokalitě skončí úplně. Ukončen bude jen velký projekt sanace následků chemické těžby uranu.

Takže podnik bude nadále fungovat?
Nadále bude probíhat sanační monitoring a zaměstnanci, kteří tu zůstanou, se budou podílet na sanaci a dalších činnostech v rámci celé republiky. Diamo tedy nepřestane fungovat. Zřejmě dojde k nějaké redukci, ale bavíme se opravdu o výhledu za 20 a více let.

Diamo v současnosti využívá několik budov ve Stráži a okolí. Co poté bude s objekty, které nebudou potřeba?
Všechny budovy, které souvisí se sanací a rekultivací a nebude o ně zájem, budou odstraněné a s pozemkem, na němž stály se následně bude nakládat v souladu se zákonem. Jak budovy, tak pozemky budou nabídnuty k dalšímu využití nejdříve státním organizacím a pak samozřejmě dalším zájemcům, obcím atd. To je vždy, když Diamo ukončí svou činnost, pozemky poté nabídne k dalšímu využití.

Sídlo státního podniku Diamo ve Stráži pod Ralskem.Sídlo státního podniku Diamo ve Stráži pod Ralskem.Zdroj: Deník/Ladislava SdrzallekBudovy budou nabízeny veřejně, v dražbě či aukci?
Budovy, které jsou technologické, budou odstraněny. Ale jsou tady správní budovy, ty se nabídnou nejdříve na portálu veřejné správy v rámci státních organizací. A když o ně nebude zájem, tak pak samozřejmě provedeme nějakou poptávku. Pokud o ně zájem nebude ani tam, tak budou odstraněny a budou nabídnuty pozemky.

Počítá se do budoucna s těžbou uranu ve Stráži a okolí?
V horizontu 15 až 20 let si myslím, že ne. Nyní se hledají spíše metody dobývání uranu, které výrazně nezatíží životní prostředí. Jediné, co děláme, je revize ložisek a zajištění jejich ochrany. To znamená stanovení chráněných ložiskových území. Tím se zabýváme po celé republice u všech strategických ložisek nejen uranu, ale i u dalších surovin.

Někteří obyvatelé v regionu mají v katastru vloženu kolonku: Způsob ochrany nemovitosti: chráněná ložisková území. Obávají se, že pokud by těžba pokračovala, museli by opustit dům. Jsou jejich obavy opodstatněné? 
Chráněné ložiskové území, což je institut dle horního zákona, zamezuje tomu, aby se zabránilo do budoucna dobývání ložiska. Proto všechny stavby, které se umísťují v tomto chráněném ložiskovém území a nesouvisí s těžbou, musí projít posuzováním krajského úřadu a báňského úřadu. A to je jediné, k čemu dochází. Nikdo nikdy nikomu nebránil postavit si dům, i když to bylo v oblasti chráněného ložiskového území. Vůbec bych se nebál toho, že by někdo o dům přišel, protože by ho nikdo nenechal postavit v místě, kde by zabránil budoucímu dobývání. Je to jen upozornění, že se nacházejí v chráněném ložiskového území nebo v oblasti ložiska. Pro vlastníka nemovitosti to neznamená žádné omezení.

ÚZSVM v České Lípě se podařilo prodat v elektronické aukci rekreační chatový areál v blízkosti obce Dubá za 6 480 000 korun.
Opuštěný chatový areál u Dubé získal nového majitele. Cena překročila 6 milionů

Je oblast s ložisky uranu pro lidi více nebezpečná? Může například způsobovat větší náchylnost k rakovině a jiným onemocněním?
Určitě ne. Uranové zrudnění je nejméně 260 metrů pod zemí. Všichni tady bydlíme, takže není potřeba se obávat.

Říkal jste, že sháníte peníze na pokračování vaší činnosti. Jaká je nyní situace?
Peníze na tento rok na většinu důležitých činností máme zajištěné. Jak na sanaci ve Stráži pod Ralskem, tak na rekultivace, i na likvidace dolu na Karvinsku a podobně. To je napříč celým podnikem.

Zmiňoval jste, že monitoruje různá ložiska. Jsou někde v Česku nějaká, o kterých by se dalo uvažovat pro těžbu?
Ložiska uranu ne. Největší ložisko uranu leží v tuto chvíli ve Stráži, respektive na Českolipsku. To není jenom Stráž. Tady je asi osm ložisek, celkem přibližně 150 tisíc tun geologických zásob. My na základě usnesení vlády z roku 2017 ve spolupráci s Českou geologickou službou vyhledáváme ložiska strategických prvků. Ta společně zkoumáme, stanovujeme tam potom následně chráněná ložisková území a na každé takové ložisko vytvoříme model, který řekne, kdy to ložisko dává smysl těžit.

A jaké je nyní nejperspektivnější ložisko? 
V současné době například ve Zlatých Horách, kde dokončujeme geologický průzkum, kde by mohlo dojít k obnově těžby jak zlata, tak některých dalších strategických prvků. Je tam galium nebo germanium, čili velmi významné prvky pro ekonomiku. Množství není závratné, ale ty suroviny tam jsou.

Státní podnik DIAMO se sídlem ve Stráži pod Ralskem realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice. K významné činnosti náleží také provádění státem garantovaného a ekologicky ohleduplného průzkumu lokalit pro zvláštní zásah do zemské kůry za účelem ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech.