Ve středu se na svém zasedání zabývali havířovští radní situací na trhu s teplem. Jeho odběr přes prostředníka, kterým je městská Havířovská teplárenská společnost (HTS), klesá i tím, že například družstevní domy přecházejí na alternativní zdroje tepla. Přes pokles prodeje však město cenu nejen, že nezvýší, ale naopak sníží.

„Radní schválili snížení ceny tepla HTS pro příští rok přibližně o 1 procento. Cena tepla pro domácnosti a nebytové prostory, jež společnost zásobuje, bude za rok 2016 nejnižší za poslední tři roky," informovala mluvčí magistrátu Jana Dybová s tím, že důvodem je jednak teplotní průběh v předchozích letech, kdy zejména rok 2014 byl rekordně teplý, a také úsporná opatření na straně distributora.

„Na cenu tepla negativně již několik let působí pokles množství dodávaného tepla. Pro zajímavost uveďme, že v roce 2003 společnost HTS dodala Havířovu tepelnou energii v celkové výši přesahující 1 milion gigajoulů. V roce 2017 předpokládáme celkovou dodávku tepla ve výši cca 698 tisíc gigajoulů," vysvětluje Martin Navrátil, vedoucí obchodního oddělení HTS.

Podle Navrátila má uvedený pokles má mnoho příčin. „Došlo k rozsáhlým stavebním úpravám na vytápěných objektech např. výměny oken či kompletní zateplení objektů. Proběhly instalace regulačních prvků, a to jednak na zařízení dodavatele, ale také v majetku majitele objektu. Tyto prvky umožňují úpravu dodávek tepla dle časových plánů, tzn. dle potřeb odběratele."

Dodává, že v neposlední řadě jsou to také úspory na straně odběratelů, ať již vlivem úbytku obyvatel, vyprazdňování bytů i nebytových prostor, či většího šetření teplem po instalaci termoregulačních ventilů, nebo tzv. poměrových měřidel na radiátorech.

I přes pokles dodaného množství tepla HTS očekává, že průměrná cena tepla za rok 2016 nepřesáhne výslednou cenu tepla za rok 2015, která činila 506,43 Kč/GJ (bez DPH). Podle stavu k 30. 11. 2016 očekává výslednou průměrnou cenu za rok 2016 na úrovni cca 504 Kč/GJ (bez DPH).

K dalšímu snížení ceny tepla pak dojde v roce 2017, pro tento rok kalkuluje HTS průměrnou cenu tepla ve výši 498,42 Kč/GJ (bez DPH).

„Na uvedeném vývoji ceny tepla se pozitivně projevil také meziroční vývoj ceny nakupovaného tepla od společnosti Veolia Energie ČR, jejíž teplo HTS z primárních rozvodů nakupuje a prostřednictvím své sítě dále rozvádí až ke konečným odběratelům," dodává Navrátil.