Podle provedených průzkumů zaměstnavatelé při přijímaní nových uchazečů o místo nejvíce vyžadují, aby pracovník byl samostatný, pružný vmyšlení, také spolupracoval a byl komunikativní.

Kzískání takových dovedností a zdokonalování se vnich se zabývá vzdělávací centu RPIC-ViP, které má od 15. ledna tohoto roku svou pobočku vbudově Úřadu práce vHavířově a úzce snimi spolupracuje. „Programy se vpraxi velice osvědčily, a proto vznikla pobočka také vHavířově. Vbudově máme tři učebny všeobecné a tři počítačové, ve kterých probíhají motivační kurzy, rekvalifikační a poradenské aktivity vněkolika projektech. Takto připravené lidi se daří mnohem lépe zařazovat zpět do pracovního procesu,“ řekl ředitel centra Zdeněk Karásek.

Jedním zprojektů je rozvoj klíčových kompetencí. Díky přesnému nácviku dovedností šitých na míru se daří úspěšně zařazovat připravené lidi zpět do práce. „Snažíme se vkurzech zdokonalit to, včem mají uchazeči slabinu. Například někteří mají problém komunikovat a potřebují získat tu správnou mluvu a sebevědomí. Kurzy jsou rozděleny do třech úrovní rozvíjení dovedností,“ dodal ředitel.

Vzdělávací centrum se však nezaměřuje jen na tréninky nezaměstnaných. Dalším projektem, který se rychlým tempem rozrůstá, je nácvik pro děti školního věku. Také Moravskoslezský kraj potvrzuje funkčnost a účinnost těchto programů na školách. „Vkraji dobře spolupracujeme sněkterými školami, kde již probíhá nauka komunikace, kooperativy a podnikavosti. Máme zájem stímto projektem oslovit rovněž ředitele havířovských škol, jelikož včasná příprava na další studium a budoucí zaměstnání je velice důležitá,“ doplnil Karásek.