V pondělí odpoledne byla v areálu slavnostně otevřena průmyslová zóna Dukla. Město v ní vlastní 3 hektary pozemků vhodných pro stavbu dílenských a výrobních provozů. Další parcely má k dispozici RPG. Zóna byla vybudována díky státní dotaci 250 milionů korun na tzv. brownfieldu, tedy na rekultivovaném území po předchozí mnohaleté důlní činnosti.

Průmyslová zóna Dukla v Havířově-Dolní Suché.

Po ukončení těžby Dolu Dukla se město dohodlo se společností RPG na společné přípravě území pro průmyslovou výrobu. V dlouhodobých plánech však má být území v okolí využito pro další aktivity. „Zóna má omezení pro těžký průmysl, který by mohl zatížit životní prostředí a také pro hromadné bydlení," vysvětlil hospodářský náměstek havířovského primátora Pavol Jantoš.

Jeho kolega ekonomický náměstek Eduard Heczko připomněl celou historii šachty i přípravy průmyslové zóny: „Přes mnoho průtahů a komplikací se nám podařilo zajistit státní dotace a přípravu stavby dotáhnout až do konce. S ohledem na to, že tady byla několik desetiletí šachta, muselo být provedeno zkoumání, zda nevyvěrá důlní plyn. A skutečně v některých místech byl metan naměřen a musela být provedena nutná opatření."

O podobné zóny v regionu je mezi investory zájem. Oceňují dobré silniční i železniční napojení a dostupnost pro zaměstnance. Zaplněna je zóna Nové Pole v Karviné, stejně jako zóna František, která vznikla obdobně jako sousední Dukla po uzavření šachty. Další zóna se začíná připravovat v nedalekém areálu Dolu Barbora. Jen mezi Doly Dukla, František, Barbora a činnou šachtou Lazy je do budoucna možné využít až jednoho tisíce hektarů pozemků.

„Prvořadým cílem zóny Dukla je vytváření nových pracovních míst. Jednání s potenciálními investory už probíhají," řekl primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk.

Historie šachty Dukla

 Hlavní brána na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století.

Zakládací listina šachty byla vydána v roce 1905. První jáma se začala hloubit v roce 1907 a v roce 1911 se začalo těžit uhlí. V té době šachta patřila vídeňským uhlobaronům Gutmannovým a nesla jméno po císaři Kaiser Franz Joseph Schacht. V roce 1918 byl Českou akciovou společností přejmenována na Jáma Suchá, podle tehdy samostatné obce a po znárodnění na Důl Dukla.
Ze společnosti OKD byla šachta převedena na společnost RPG.
Šachtu poznamenala velká tragédie, kdy v pátek 7. července 1961 odpoledne vypukl v podzemí požár, který si vyžádal život 108 havířů.
Poslední vozík byl z Dukly vytěžen 10. ledna 2007. Od té doby byla šachta likvidována. Jámy byly zasypány, k zemi se poroučely všechny těžní věže a také několik starých a nepotřebných objektů.