Sociální služba je poskytována ve třech denních stacionářích a jednom chráněném bydlení. Hlavní činností je zajištění individuální péče na základě potřeb klientů, aby dle svých možností a schopností směřovali ke kvalitnějšímu prožívání svého života.

„Jedním z důvodů, proč jsme se do programu Tesco ´Vy rozhodujete, my pomáháme´ přihlásili, bylo zkvalitnění poskytovaných služeb našim klientům, a pomocí hippoterapie zlepšit jejich fyzickou a psychickou kondici,“ řekla ředitelka organizace Michaela Rosová.

„V případě úspěšné realizace projektu ´V sedle koně´ umožníme našim klientům, prožít léčebný účinek koňského hřbetu. Hippoterapie je určená pro všechna pohybová postižení a je také velmi přínosná i pro klienty s mentálním postižením,“ dodala Rosová.

V rámci hippoterapie mohou klienti zažívat psychické uvolnění, navázat vazbu ním samotným a zvířetem, což může podpořit jeho relaxaci a prožít zcela ojedinělý zážitek.