Například v Havířově se začne nový domov důchodců stavět už za měsíc. Centrum pro bydlení seniorů společnosti EBM Partner má stát za nejlidnatějším havířovským sídlištěm II. etapa, mezi ulicemi Nová a Lomená, a mělo by nabízet až 160 klientů v jedno- až třílůžkových pokojích. Kromě toho plánuje zřídit a provozovat domov pro seniory také společnost Senior Domy Pohoda, a. s.

Nové soukromé projekty vznikají také v Českém Těšíně. Privátní firma přestavuje pro tento účel objekty dílen navazujících na školní statek a v soukromé režii vzniká také zcela nové bydlení ve Svojsíkově aleji," uvedla mluvčí Českého Těšína Dorota Havlíková.
To je ale z aktuálních plánů na nové domovy v okrese seniorů asi vše. „Město Bohumín v současné době neuvažuje o výstavbě dalšího domova pro seniory a nemáme ani povědomí o tom, že by nějaký projekt chystal soukromý investor," říká místostarosta Bohumína Igor Bruzl. Stejně je na tom Orlová i Karviná, kde mají na listině čekatelů o místo v Domě s pečovatelskou službou 689 osob.

„Dvě třetiny z toho počtu tvoří páry nebo lidé, kteří žádají o DPS kvůli vysokému nájmu ve svých stávajících nájemních bytech, menší část je lidí, kteří bydlí ve vyšších patrech domů bez výtahu. Žádat o DPS mohou páry nebo jedinci nad 65 let nebo s třetím stupněm invalidity, pokud jim ještě 65 let nebylo," přiblížila mluvčí města Šárka Swiderová.

Dodala, že pro město ale není trendem klasický domov pro seniory, ale terénní práce, díky které se podaří zajistit sociální a adresnou pomoc seniorům v jejich vlastních bytech co nejdéle, aby do domovů museli co nejpozději a nemuseli měnit své přirozené prostředí.

Lůžek je dost

Situace s obsazeností a potřebností nových lůžek se liší. Například Město Český Těšín má nadstandardní počet lůžek v těchto pečovatelských zařízeních v poměru k počtu obyvatel.
V Orlové je kapacita dostatečná. „Nemáme v domovech dlouhé pořadníky na umístění. V domovech s větší kapacitou je možné umístit klienta i do 1 měsíce," říká mluvčí města Nataša Cibulková.
Opačná situace je v Havířově, kde aktuálně evidují přesně 954 žádostí o umístění do domova seniorů (urgentních z uvedeného počtu je 28). Také proto Domov seniorů Havířov plánuje do budoucna kapacitu rozšířit o dalších 12 míst.

„Na domovy seniorů se čeká i několik let," 

říká o současné situaci ohledně umísťování seniorů vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Daniel Rychlík

Na terénní práci, díky které mohou i potřební senioři bydlet co možná nejdéle ve svých domáckých podmínkách, se chce zaměřovat Úřad Moravskoslezského kraje při řešení péče o místní seniory. „Nové domovy pro seniory však stavět neplánujeme," říká vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu MSK Daniel Rychlík. Kraj provozuje na Karvinsku také několik domovů pro seniory.

Jaká je v současnosti situace s umísťováním seniorů do krajem spravovaných zařízení?
Obecně se jedná o desítky zájemců, v některých domovech se počty odmítnutých zájemců pohybují okolo stovky. K tomuto je však zapotřebí uvést, že lidé si často podávají žádost o umístění do domova pro seniory tzv. „do budoucna", tedy v době, kdy jsou schopni se o sebe postarat sami či s pomocí blízkých osob.

Jaká je tedy průměrná čekací doba?
Průměrná čekací doba se pohybuje v rozmezí měsíců u velmi urgentních zájemců, až do několika let.

Má kraj v plánu v nejbližší době například budovat další domovy seniorů?
V současnosti nikoli. V rámci střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb byla zjištěna spíše potřebnost terénních služeb tak, aby lidé mohli setrvávat ve svém přirozeném domácím prostředí. Rozvoj terénních služeb je plánován ve spolupráci s obcemi kraje.

Máte i nějaké další plánované aktivity?
Ano. Při zajišťování sociálních služeb je důležitá nejen jejich kapacita, ale velký důraz je kladen na jejich kvalitu. V letošním roce jsou tak například plánovány velké investiční akce v příspěvkových organizacích Domov Bílá Opava v Opavě a v Novém domově v Karviné. V Domově Bílá Opava se bude jednat o projekt „Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě", který bude hrazen s Programu švýcarsko-české spolupráce. Předpokládané náklady tohoto projektu činí okolo 50 milionů korun. V Novém domově bude probíhat projekt „Humanizace zařízení – 1. a 2. etapa pavilonu A", který bude hrazen z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Předpokládané náklady projektu jsou 20 milionů korun. Tato humanizace zařízení přinese již v závěru tohoto roku uživatelům služeb v Novém domově nejen větší komfort bydlení ale také lepší a útulnější prostředí.