Na ohlášeném celokrajském navýšení personálních stavů u větších zaměstnavatelů (nad 26 pracovníků) by se měly podílet všechny okresy, nejvíce by pak pracovních míst mělo přibýt v okresech Bruntál (+309), Nový Jičín (+157), Opava (+155) a Karviná (+120).

„Situace na trhu práce v našem kraji bude v roce 2014 ovlivňována nejen místními vlivy vyplývajícími ze specifického postavení Ostravy a celého kraje, ale především vnějším ekonomickým prostředím. Po dlouhém období recese a stagnace ekonomiky se očekává mírné oživení hospodářství. Situaci však nenahrává dřívější dlouhodobá jednostranná orientace na těžký průmysl a přetrvávající ekonomické, sociální a ekologické problémy, jejichž řešení právě současný stav ještě v mnoha případech oddaluje," uvádí ve své prognóze krajská pobočka Úřadu práce v Ostravě.

Podaří se udržet v kraji mladé lidi?

Loňský úbytek pracovních míst podle této prognózy jen potvrdil neutěšenou ekonomickou situaci kraje.

„Zda bude tento sestupný trend pokračovat závisí rovněž na tom, jestli se podaří vytvořit v tomto regionu zdravější ekonomické a sociálně-kulturní prostředí pro mladou generaci. Současná situace totiž vede k tomu, že obyvatelstvo je nuceno své životní podmínky často řešit nedobrovolným odchodem z kraje. S tím souvisí už několikaletý pokles počtu obyvatel a okolnosti naznačují, že obdobný trend může pokračovat i letos. Oproti loňsku předpokládají růstový trend především odvětví, která mají v kraji poměrně silné zastoupení. Jedná se především o výrobu motorových vozidel a komponentů pro automobilový průmysl. U některých dalších oborů činnosti můžeme proto očekávat mírné navýšení stavů. Je třeba ale upozornit, že tento nepatrný případný růst možná sice nastane, ale přichází po nepřetržitém pětiletém poklesu zaměstnanosti v kraji. Od roku 2008 ubylo u monitorovaných firem kraje téměř 30 tisíc zaměstnanců," uvedla k prognóze Vladana Piskořová, vedoucí referátu trhu práce.

Obdobná čísla i v roce 2015?

Jak odborníci z úřadu práce také ve své zprávě uvádějí, snaha zaměstnavatelů o zvyšování produktivity práce racionalizací počtu zaměstnanců zřejmě povede k faktické stagnaci zaměstnanosti v tomto a zřejmě i v příštím roce.

Analýza také uvádí, že na pracovním trhu je dlouhodobě nedostatek kvalifikovaných pracovních sil s technickým vzděláním. „Zaměstnavatelé stále požadují techniky, kvalifikované dělníky se strojírenským, elektrotechnickým a stavebním zaměřením. V posledních letech jsou velmi žádaní vysokoškoláci IT oborů," píše se v prognóze úřadu práce.

K TÉMATU

Podle docenta Milana Šimka z Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava je odhadovat budoucí vývoj na trhu práce velmi složité, protože jej ovlivňuje řada faktorů. „K nejdůležitějším patří například vývoj na trhu zboží a služeb, pravidelně se opakující pokles nebo nárůst poptávky po práci, který bývá ovlivněn sezonností, například v zemědělství, lesnictví, stavebnictví či cestovním ruchu. Na domácí trh práce má vliv také ekonomický vývoj zemí, se kterými ČR obchoduje. Proto odhaduji celkovou úroveň nezaměstnanosti v Ostravě a v kraji zhruba ve stejné výši jako loni. Případně by mohlo dojít jen k velmi mírnému navýšení. Vývoj trhu práce bude podmíněn chováním firem působících na území kraje, jejich ochotou tvořit nová pracovní místa nebo snahou udržet zaměstnanost na současné úrovni," říká Milan Šimek. Podle jeho názoru zůstanou zachovány stávající rozdíly v úrovni nezaměstnanosti mezi jednotlivými okresy kraje.