V pondělí proběhlo v Karviné veřejné projednávání posouzení vlivů stavby na životní prostředí EIA. Ředitel auditorské laboratoře pro měření emisí Libor Obal tam prezentoval údaje o tom, že díky odstavení starých uhelných kotlů, které je podmínkou povolení výstavby nového, v němž bude možné spalovat biomasu a tzv. TAP neboli tuhé alternativní palivo, což jsou nevytříditelné zbytky komunálního odpadu a sušené kaly, se sníží emise prachu a jiných škodlivých látek. Přiznal, že se neznatelně, ale přece jen zvýší emise částic rtuti.

„Nechceme skrytou spalovnu“

Odpůrci stavby se obávají, že nové zařízení, byť je prezentováno, jako výrobník energie, je jen jakousi zmenšenou verzí spalovny odpadu, o jejímž vybudování se na Karvinsku uvažovalo před zhruba 10 lety.

Na území Havířova by mělo vyrůst několik podobných jednotek. Podobný projekt realizoval ČEZ už v Jablonci, kde teplo od července 2021 proudí do domů a bytů mimo jiné z pěti nových kogeneračních jednotek, které zároveň dodávají do sítě elektřinu.
Havířovské teplo: Antimonopolní úřad rozhodl

Václav Gavlovský, předseda spolku Frygato Eko, se stavbou zásadně nesouhlasí „Celý záměr výstavby spaloven v Karviné je v podstatě podvod. Všechny látky, které při spalování odpadu vznikají, jsou rakovinotvorné. A v tomto případě to všechno vítr odvane směrem ke Karviné,“ tvrdí Gavlovský.

Zatímco investor vyzdvihuje fakt, že místo pro daleko za městem je pro stavbu tohoto zařízení ideální a jeho stavba navíc nezabere nové volné pozemky, odpůrcům vadí, že má kotel stát právě tady na okraji regionu. Odpadu ke spálení sem má totiž putovat z celého širšího regionu.

„Proč se takové zařízená nepostaví v centru regionu, kam by to všichni, kdo tam budou vozit odpad, měli stejně daleko?“ ptal se Tomáš Chorzempa se spolku SOS Karviná.

„Proč se to staví právě na Karvinsku?“

Krajská zastupitelka za Piráty Zuzana Klusová se zase obává toho, že kotel, který má spalovat zbytky komunálního odpadu, má příliš velkou kapacitu a bude tedy produkovat více škodlivin. „Proč tak velký projekt umisťovat do regionu, který je už tak extrémně zatížený špatným životním prostředím? Chceme garanci, že se nebude TAP nebude dovážet odjinud, když ho nebude dostatek tady v místě. Kapacita kotle je totiž daná a nelze ji jednoduše snižovat,“ uvedla Klusová.

Teplárna Karviná.
Veolia chce v Karviné nový kotel, zjišťuje se, zda neuškodí životnímu prostředí

Tomáš Groň, ředitel Veolia Energie, divize Severní Morava a Slezsko, vysvětlil, technologie daného zařízení je velmi drahá a menší kotel kvůli tomu nikdo stavět nebude. „Menší zařízení je ekonomicky nerealizovatelný,“ tvrdí Groň.

Zuzana Klusová ještě připomněla, že nedaleko od teplárny, má vyrůst zábavní park a vědecké pracoviště EDEN, přičemž obojí má sloužit turistům. „Spalovna a turistická atrakce téměř vedle sebe mi nedává smysl,“ dodala.

Bude-li nový kotel, odstaví se staré uhelné

Zástupci společnosti Veolia Energie na projektu multipalivového kotle vyzdvzihují to, že díky němu bude možné příští rok odstavit uhelné kotle v nedaleké Teplárně ČSA, což se by se mělo projevit snížením množství emisí a tedy zlepšením kvality životního prostředí.

„Oxidy dusíku klesnou o polovinu, síra o 90 procent, emise tuhých znečišťujících látek pak na šest tun za rok,“ obhajoval přínos instalace nového kotle Martin Adamiec ze společnosti Veolia Energie ČR. Odstavením starých uhelných kotlů a zprovozněním mulitipalivového má být do roku 2026 úplný odchod od uhlí a snížení emisí CO2 o 80 procent.

Dětmarovice. Komíny elektrárny.
Na Karvinsko přichází doba plynu. Oba velcí výrobci tepla končí s uhlím

„Výhodou je jednak zbavení se závislosti na uhlí a pak také řešení problematiky likvidace nerecyklovatelného odpadu, který se dnes ukládá na skládkách, což ale velmi brzy nebude možné. Spalování odpadu je moderní způsob jeho likvidace a funguje v mnoha vyspělých zemích. Například ve Švédsku nebo Rakousku jsou spalovny přímo v centrech měst,“ říkají zástupci společnosti Veolia Energie ČR.

Veškeré připomínky musí nyní zpracovatel studie EIA zapracovat do posudku.