Díky investicím v celkovém objemu 650 milionů korun se sníží množství oxidů síry vypouštěných do ovzduší o zhruba tři čtvrtiny a množství oxidů dusíku a prachu o zhruba polovinu ve srovnání s průměrnými hodnotami z let 2008 až 2010.

„Množství vypouštěných škodlivin jsme snížili o stovky tun ročně a významně jsme tak přispěli ke zlepšení kvality ovzduší na Karvinsku. Splňujeme nyní nejpřísnější ekologické limity stanovené českou a evropskou legislativou i krajskými předpisy,“ uvedl Tomáš Groň, ředitel regionu Východní Morava, Veolia Energie ČR, a.s.