Veřejně prospěšní pracovníci se rekrutují z řad dlouhodobých klientů úřadu práce. Bohumín, stejně jako většina dalších měst okresu Karviná, s nimi uzavírá smlouvy na šest měsíců.

„Ve spolupráci s úřadem práce jsme se zde cíleně zaměřili na lidi z ubytoven. Ti by peníze od státu stejně dostali, ale ve formě dávek. Z výchovného hlediska je tedy lepší, když musí ráno vstát do práce a zasloužit si je jako většina z nás," říká starosta Bohumína Petr Vícha.

Mzdu a pojištění totiž veřejně prospěšným pracovníkům platí stát prostřednictvím úřadu práce.

„Město platí pouze pracovní pomůcky a oblečení, dozorce a také likvidaci odpadu, který při úklidu města seberou," doplnil starosta. Dodal, že vloni město vynaložilo na jejich činnost tři miliony korun, letos počítá se stejnou částkou.

Sběr odpadků, úklid kolem kontejnerů, jarní vyhrabávání trávníků, hrabání listí na podzim, odklízení sněhu v zimě, čištění drobných vodních toků či péče o čistotu a provoz veřejných toalet. To vše dělají veřejně prospěšní pracovníci v Havířově, kde nyní takto pracuje celkem 160 lidí.

Neustále v terénu

V Karviné je počet veřejně prospěšných pracovníků sedmdesát a pracují pro zdejší technické služby. Město samo zaměstnává 32 lidí v takzvané veřejné službě. Podle ředitele technických služeb Zbyňka Gajdacze je sedmdesát lidí z veřejně prospěšných prací od dubna neustále v terénu.

„Většinou ve skupinách čistí všechna veřejná prostranství, úseky kolem cest nebo u domů. Tohle je nekonečná práce, takže práce je a bude pořád dost," uvedl ředitel Gajdacz.

Od července by měly technické služby posílit skupinu o dalších třicet lidí.

Třiatřicet lidí nyní takto pracuje pro městskou akciovou společnost Služby města Orlové. Také oni se podílejí na úklidu tamních komunikací, čištění města, separaci odpadů nebo na údržbě zeleně.

„O navýšení počtu se zatím neuvažuje, protože jejich počet je k zajištění výše uvedených prací dostatečný. V případě, že by u městské akciovky došlo k rozšíření činností, bylo by navýšení jejich počtu aktuální. Navýšení počtu pracovníků je ale podmíněno i dostatečnou kapacitou zázemí, to znamená, že je nutné mít šatny a hygienické zařízení," vysvětluje současný stav mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

Pracovní morálka?

Diskutabilní zde někdy bývá takzvaná pracovní morálka těchto zaměstnanců. Jak uvádí zástupci všech oslovených měst, u některých základní pracovní návyky poněkud scházejí a bývají zde i některé problémy.

To se ale týká jen některých z nich, a většinou je i toto v pořádku.

„Naši uklízeči na sobě mají kvůli lepší evidenci a kontrole reflexní vesty s čísly. Kdokoli z obyvatel města tak může zavolat jejich předákům a upozornit je na dobře či špatně odvedenou práci. Stačí jen nahlásit místo, kde se dotyčný pracovník pohybuje, a číslo jeho vesty. V případě problémů s prací, docházkou či alkoholem hrozí pracovníkovi kárné řízení, v rámci něhož může přijít o plat anebo být dokonce propuštěn," vysvětluje, jak tyto problémy řeší například v Bohumíně, tamní starosta Petr Vícha.