Informace o nízkém platovém ohodnocení zaměstnanců se objevily poté, co Karvinský a Havířovský deník napsal o tom, že společnost usilovně shání nové zaměstnance. Protože z místních se jich nehlásí dostatečný počet, bude zaměstnávat i cizince. K situaci se veřejně vyjádřili například odborový předák Josef Středula nebo hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Jak napsal předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula: "Pan generální ředitel si stěžuje, že lidé nechtějí u nich pracovat? Tak, ať za nabízených 13.000 - 14.000 Kč hrubého na třísměnný provoz ihned nastoupí a pokusí se za tyto peníze přežít. A vyhrožovat zahraničními dělníky? Tak ať řekne ve Švédsku, jakou cenu práce zaměstnancům nabízí! Věřím, že tento přístup zaujme např. Bohuslava Sobotku, Michaelu Marksovou-Tominovou, Ivo Vondráka, Úřad práce ČR a další. Toto nepovažuji za seriózní nabídku. Firmě Mölnlycke bych žádné povolení zaměstnávat zahraniční zaměstnance neposkytl."

"Považuji za nepřijatelné, aby konkurenceschopnost (zahraničních) firem byla postavena na nízkých platech našich lidí. To nemůže být motivace vstupu nových investorů do našeho kraje. Chceme, aby se sázelo na odbornost a její patřičné ocenění," vjádřil se hejtman Vondrák.

Firma to vidí jinak

Firma vysvětluje, že svým zaměstnancům platy postupně zvyšuje.

S účinností od 1. ledna 2017 došlo ve společnost Mölnlycke Health Care k navýšení mezd jak u nově příchozích pracovníků, tak i u všech zaměstnanců působících ve firmě více než 1 rok. Průměrná měsíční mzda včetně bonusů tak u pracovníků zaměstnaných déle než 12 měsíců činí 18.000 Kč. Součástí pracovních podmínek jsou i zaměstnanecké výhody v podobě jednoho týdne dovolené navíc, příspěvku na životní pojištění či slevy na závodní stravování. Společnost se tímto ohrazuje vůči nepravdivým informacím o výši mezd, které se v uplynulých dnech objevily v médiích v souvislosti s náborem zaměstnanců do nového výrobního závodu Mölnlycke Health Care v Havířově.

Společnost Mölnlycke Health Care se po celou dobu svého působení v Moravskoslezském kraji od roku 2002 považuje za zodpovědného zaměstnavatele vycházejícího maximálně vstříc svým pracovníkům i požadavkům jejich odborových zástupců. V lednu 2016 firma zvýšila platy všem stávajícím zaměstnancům, v červnu 2016 pak došlo k dalšímu navýšení mezd pro operátory, a to jak pro ty stávající, tak pro nově příchozí.

„S účinností od 1. 1. 2017 pak došlo ve výrobním závodě Mölnlycke Health Care v Karviné k dalšímu nárůstu mezd," říká Emmanuel Chilaud, generální ředitel výrobního závodu. "Průměrná měsíční mzda včetně bonusů tak u dlouhodobých pracovníků nyní činí 18.000 Kč. Kromě toho zaměstnancům přispíváme ze 65 % na stravu v závodní jídelně, poskytujeme tzv. věrnostní bonus, přispíváme na životní pojištění a umožňujeme 5 týdnů dovolené."

V rámci náboru zaměstnanců pro svůj nový závod v Havířově se pak společnost snaží nalézt pracovníky především z jeho blízkého okolí. „Ceníme si vstřícnosti ze strany statutárních měst Karviná a Havířov, které naši přítomnost v regionu dlouhodobě podporují. Rád bych zdůraznil, že drtivou většinu našich zaměstnanců tvoří pracovníci z Moravskoslezkého kraje, na čemž nehodláme nic měnit ani v novém výrobním závodě v Havířově. Místní lidé jsou pro nás prioritou," vyvrátil Emmanuel Chilaud spekulace o údajných stížnostech společnosti na nábor místních pracovníků, o kterých v minulých dnech informovala některá média. „Tento region jsme si oblíbili a naši výrobu zde chceme provozovat dlouhodobě. To však samozřejmě nelze bez přispění našich lidí. Je pro nás tedy velice důležité, abychom byli vnímáni jako zodpovědný zaměstnavatel," dodává Chilaud.

Nová výrobní hala s 300 pracovními místy bude v katastru města Havířov uvedena do provozu v květnu letošního roku. Svým rozsahem se jedná o dosud největší a nejdůležitější investici v historii společnosti Mölnlycke.