Svátky klidu a pohody se tak mohou změnit v hotové drama. „Lidé zapálí svíčku ve věnci a pak na ni prostě zapomenou. Ta pak při náhodném převrhnutí nebo dohoření zapálí chvojí nebo jinou hořlavou část věnce, od které se pak vznítí nábytek a následně celé zařízení bytu,“ říká preventistka karvinských hasičů Karína Štemberková.

Upozorňuje, že svíčka musí být vždy na nehořlavé podložce a dost daleko od hořlavých částí věnce, aby se při případném převrhnutí oheň nedostal k těmto částem. „Důležité je také umístit svíčky dál od záclon a závěsů, aby nedošlo k vznícení při vzniklém průvanu,“ dodává Štemberková.

Zvýšenou pozornost by měli hořícím svíčkám věnovat také rodiče malých dětí a majitelé domácích zvířat. „Lidé by neměli nechávat bez dohledu hořící svíčky, které jsou sice upevněny a jsou na stabilním stole, pokud je v blízkosti malé dítě nebo zvíře, které je může shodit,“ říká preventistka.

Jak dodává, podobná bezpečnostní opatření by měli lidé dodržovat také při osvětlení vánočního stromku. „V případě používání klasických svíček, je nutno je umístit do stabilního, nehořlavého skřipce s miskou, která zachycuje horký vosk. A samozřejmě je nutno dbát na to, aby plamen svíčky byl v dostatečné vzdálenosti od jehličí a hořlavých ozdob,“ říká Karína Štemberková.

Upozorňuje také na nebezpečí při používání prskavek. „V případě zapalování prskavek na vánočním stromku je třeba pod něj umístit nehořlavou podložku,“ nabádá preventistka.

A na závěr přidává univerzální zásadu - nikdy neodcházet od zapálené svíčky nebo prskavky.

DAVID GORGOL