„Dne 1. ledna, krátce po osmé hodině ranní, vznikl v experimentální sedmiposchoďové obytné budově v ulici 40. výročí KSČ (dnes 17. listopadu) ve čtvrtém patře požár, který v krátké době zachvátil 5, 6 a 7 poschodí. Tato tragédie si vyžádala nejen značné hmotné škody, ale i čtyři lidské životy – smrt otce, matky a dvou dětí,“ tolik kronika města Havířova za rok 1969.

I když žádná oficiální zpráva tehdy vydaná nebyla, na rozsahu neštěstí svoji úlohu zřejmě sehrál terén kolem budovy, který stěžoval přístup požární techniky a také nepřipravenost hasičů na tak nečekanou situaci. „Po velkém požáru obytného domu v roce 1969, kdy na stanici vykonávali službu jen dva příslušníci, došlo k zásadním změnám a početní stav byl na této stanici doplněn na jedno družstvo. Bylo také rozhodnuto zahájit přístavbu budovy. Stavba byla hotova v roce 1978,“ uvádí se v historii havířovského profesionálního hasičského sboru.

Dobová fotografie pořízená před rokem 1969.
Historická porovnání ve fotografii

Na základě této tragedie se postupně zřizovaly ve všech okresních městech sbory požárníků. Experimentální stavba dvou domů patřila k ověřovací sérii s typovým označením 508B – ostravský typ. Celkem se v republice postavily čtyři, z toho dvě v Brně. K dalšímu rozšiřování již nedošlo. Neosvědčily se.

Zdroj: Youtube
Záchranáři oživovali muže před obchodním domem v centru Havířově.
U obchodního domu lidé sledovali záchranu lidského života