Po příjezdu hasiči ověřili, že nikde nehoří. Přesto důsledně prošli útroby technologického zázemí, prodejny i střechy. 

Poplach patrně vyvolala závada na požární signalizaci. Evakuováni nemuseli být ani zaměstnanci, ani zákazníci.