Předplatit Deník
Přihlásit

Téma Znečištění ovzduší v regionu

Obyvatelé regionu bojují s mikročásticemi prachu, které obsahují těžké a jedovaté kovy. Povolený limit 50 mikrogramů v kubickém metru vzduchu je v době inverzí překračován několikanásobně. Výjimkou není 800 mikrogramů, v Polsku dokonce více než 1600.

arrow_left 1 2 3 12 arrow_right