Kde: Havířov, KD Petra Bezruče
Kdy: pondělí 14. října od 19 hodin
Za kolik: od 320 korun