Kde: Starý Bohumín, Hotel Pod Zeleným dubem
Kdy: čtvrtek 17. října od 19 hodin
Za kolik: 200 korun