Kdo skutečně vynalezl žárovku:

| Video: Youtube

V roce 1860 Wilson Swan prezentoval dokonce vylepšenou verzi a patentoval postup vytváření vakua ve skleněných baňkách. Vzhledem ke krátké životnosti žárovky brzy pochopil, že musí překonat dvě zásadní slabá místa: najít odolnější vlákno a vytvořit „lepší“ vakuum s co možná nejnižším obsahem zbytkového kyslíku.

Na přelomu let 1878/79 demonstroval žárovku na opakovaných přednáškách pro Tyne Chemical Society a 3. února 1879 předvedl žárovku Literární a filozofické společnosti v Newcastlu upon Tyne. Publikum tvořilo více než 700 lidí. V dalších měsících intenzivně vylepšoval proces vodivého spojování uhlíkového vlákna a jeho získávání při zpracování bavlny.

Lékárník vymyslel lepší vlákno close Lékárníci logo bez textu info Zdroj: Deník zoom_in

Na postup výroby pergamenového vlákna z bavlny získal britský patent v roce 1880 a následně začal elektrické osvětlení žárovkami instalovat do domácnosti i veřejných prostor.

Krátká životnost žárovky kvůli relativně nízkému odporu vlákna nutila Swana pracovat nejenom na vylepšování vlákna stávajícího, ale i na hledání nového. V roce 1881 vyvinul a patentoval postup vytlačování nitrocelulózy přes děrované síto, čímž objevil nejenom vodivé vlákno potřebné kvality, ale také novou metodu získávání vláken pro textilní průmysl.

Žárovku jako takovou nikdy nepatentoval, ale patenty na získávání vlákna a vytváření vakua stačily na to, aby odrazil snahu Thomase Edisona o připsání všech zásluh na objevu žárovky.

Společná firma Edison a Swan

Soudní rozhodnutí přiznalo zásluhy také Swanovi, Edisonův pragmatismus pak dal v roce 1883 vzniknout nové společnosti Edison & Swan United Electric Light Company. Tato firma pak sehrála zásadní roli v rozvoji žárovky.

Edison sice z ješitné neústupnosti dlouho využíval v žárovkách vlákno bambusové, ale nakonec i on uznal nesporné výhody nitrocelulózy. Wolframové vlákno, které je v žárovkách dnes, pro žárovky společně navrhli Sándor Just a Franjo Hanaman. Ti roku 1904 získali maďarský patent a v roce 1905 založili společnost Tungsram, která začala s výrobou moderních žárovek.

close Před vynálezem žárovky vnášely světlo do tmy petrolejové lampy. Olej se do nich doléval z konví. info Zdroj: Se svolením Insighters zoom_in Před vynálezem žárovky vnášely světlo do tmy petrolejové lampy. Olej se do nich doléval z konví.

Vynález fotografické desky a papíru

Kromě nezpochybnitelného podílu na objevení žárovky v roce 1864 patentoval lékárník proces přenosu pro uhlíkový tisk, čímž dokázal pořizovat fotografie v plném rozsahu tónů. V roce 1871 vynalezl suchou fotografickou desku a o osm let později také bromidový fotografický papír. Ten se při vyvolávání černobílých fotografií používá dodnes.

V roce 1881 obdržel na mezinárodní výstavě elektřiny v Paříži francouzské nejvyšší státní vyznamenání řád Legie cti, roku 1894 byl zvolen členem Královské společnosti a v září 1901 mu byl Durhamskou universitou udělen čestný titul doktor vědy (D.Sc.).

Za vynález žárovky a další vynálezy a vylepšení praktických aplikací elektřiny získal v roce 1904 od Londýnské královské společnosti Hughesovu medaili s prémií 1 000 liber a ve stejném roce jej král Edward VII. uvedl do šlechtického stavu. Joseph Wilson Swan se stal čestným členem Královské farmaceutické společnosti.


Nahrává se anketa ...

Oddělil světlo od tmy

Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. (Genesis 1. 4,5)
Vynález žárovky umožnil lidem na tohle dělení zapomenout, když lékárník přivedl dobro, tedy světlo do tmy. Lékárnici tedy mají být na co hrdí.

Příběhy řady lékárnických objevů popsal PharmDr. Stanislav Havlíček v knize Lékárníci mění svět. Ta není běžně k dostání u knihkupců, ale lze ji objednat u České lékárnické komory, která je vydavatelem.

Příběhy řady lékárnických objevů popsal PharmDr. Stanislav Havlíček v knize Lékárníci mění svět.

close Jak lékárníci měnili svět. info Zdroj: Deník zoom_in Jak lékárníci měnili svět