Občas probleskne, že se zpracovává dokumentace, aby ti, kdo budou rozhodovat, měli představu, kolik by oprava stála a zda na to město má. Nebo, jak zajistí financování. Nic dalšího se ale neděje, a tak je možné, že téma koupaliště bude jedno ze stěžejních pro blížící se komunální volby.

Příběh (zatím) bez šťastného konce

Letní koupaliště bylo kvůli havarijnímu stavu na podzim roku 2011 uzavřeno a od té doby se o jeho rekonstrukci, zprvu celkové, poté částečné, jen mluví. V průběhu let se probíraly nejrůznější varianty - oprava koupaliště, vybudování zcela nového aquaparku, biokoupaliště a dokonce i vybudování relaxačního areálu s vodními prvky bez koupaliště.

Pokud jde o cenu koupaliště, před deseti lety se počítalo se 100 až 150 miliony. Studie z let 2013 až 2014 už kalkuluje se 300 miliony. A protože z evropských fondů se taková stavba financovat nedá, Orlová sháněla peníze jinde. Neúspěšně.

Po letech přešlapování se od celkové přestavby ustoupilo. Pozornost se upnula na opravy, nejdříve spočítaných na 150 milionů korun, koncem roku 2021 už na 240 milionů. Po událostech z letošního jara je jasné, že by už ani tato částka nestačila. Už tak Orlová během 10 let vydala na několik studií a přípravu dokumentace téměř šest milionů korun.

Všichni nové koupaliště chtějí, ale…

Na tom, že by bylo dobré konečně zrekonstruovat areál letního koupaliště, se shodnou všechny politické subjekty v zastupitelstvu. Všichni zároveň vědí, že to bude drahé a shodnou se i na tom, že by celou rekonstrukci mělo platit město.

„Koupaliště rekonstruovat chceme. S ohledem na současnou ekonomickou situaci města a státu ovšem považujeme opravu letního koupaliště za odložitelnou,“ říká místostarostka Naděžda Kubalová z hnutí Volím Orlovou.

Přispěje na rekonstrukci stát?

Město má dokumentaci, stavební povolení, ale hledá zdroje financování. Poslední variantou byla forma spolufinancování pomocí dotace, jistou částkou z rezerv města a z úvěru, který by si město na tuto investici vzalo. Válka na Ukrajině, rostoucí ceny energií a vysoká inflace však rozhodnutí orlovských zastupitelů v této věci odložily.

„S ohledem na to, co se děje nejen v České republice, nepadlo žádné rozhodnutí. Zastupitelé na jaře usoudili, že bude lepší počkat, až se situace zklidní, zlevní ceny stavebních prací i úvěry. Rozhodovat v té věci bude až nové zastupitelstvo,“ konstatoval orlovský starosta Miroslav Chlubna (Nezávislí a Změna pro lidi).

Dodává, že šance na získání dotace by mohla být z restrukturalizačního fondu, kterým stát obcím nahrazuje škody způsobené těžbou uhlí. V Orlové byla v minulosti tři koupaliště, všechna ale padla za oběť právě těžbě uhlí.

ANKETA

Měla by se Orlová pustit do rekonstrukce letního koupaliště okamžitě, nebo čekat, až sežene dotace?

close Naděžda Kubalová (Volím Orlovou). info Zdroj: Deník/Tomáš Januszek zoom_in Naděžda Kubalová (Volím Orlovou). Naděžda Kubalová, Volím Orlovou

Koupaliště rekonstruovat chceme, na tuto akci budeme hledat politickou shodu. Budeme prosazovat možnost etapizace a vícezdrojové financování. Pokud by se současná krize prohloubila a byli bychom nuceni řešit závažnější situace, považujeme opravu letního koupaliště za odložitelnou.

.

close Roman Galia (ČSSD). info Zdroj: Deník/Tomáš Januszek zoom_in Roman Galia (ČSSD). Roman Galia, ČSSD

Jelikož naše město není v takové finanční kondici, aby bylo schopno realizovat rekonstrukci a dotovat ztrátový provoz bazénu. Je zřejmé, že náročnost tohoto projektu je momentálně nereálná.

.

.

close Martin Sliwka (SPOLU). info Zdroj: Deník/Tomáš Januszek zoom_in Martin Sliwka (SPOLU). Martin Sliwka, SPOLU

V areálu koupaliště zbourat vše zastaralé, provést rekonstrukci minigolfu se zázemím a připravit plochu pro nové využití, o kterém by měli rozhodnout občané města Orlová např. v referendu, zda chtějí letní koupaliště nebo využít prostor pro jiné sportovní a relaxační vyžití, které by vytvářelo součást sportovního areálu včetně letního kina a lesoparku.

close Petr Stuchlík (SPD s podporou Trikolóry). info Zdroj: Deník/Tomáš Januszek zoom_in Petr Stuchlík (SPD s podporou Trikolóry). Petr Stuchlík, SPD s podporou Trikolory

Okamžitě se město nemůže pustit do rekonstrukce, dokud nesežene peníze na realizaci projektu. Čekat určitě nebude, ale usilovně vyjednávat a hledat řešení.

.

.

.

close Miroslav Chlubna (NEZÁVISLÍ). info Zdroj: Deník/Tomáš Januszek zoom_in Miroslav Chlubna (NEZÁVISLÍ). Miroslav Chlubna, NEZÁVISLÍ

Naše hnutí je pro dostavbu koupaliště, ale s využitím dotace. Něco máme našetřeno, něco si půjčíme a část by se financovalo z dotace.

Slovo reportéra - Nekonečný příběh zvaný letní koupaliště

close Tomáš Januszek info Zdroj: Jiří Zerzoň zoom_in Tomáš Januszek _Ještě donedávna se mnozí obyvatelé okolních měst Orlovanům posmívali, že nemají koupaliště ani náměstí. To druhé už zanedlouho mít budou, a tak zbývá udělat něco s tou plovárnou. Štrapáce okolo příprav modernizace 40 let starého letního koupaliště trvají už víc než 10 let. Nadějí a slibů Orlované slyšeli z úst představitelů města tolik, že by to vydalo na malou brožuru s názvem „Slíbit není hřích.“

Už v roce 2010 se šuškalo o tom, že je třeba něco rychle dělat, připravit dokumentaci, aby se mohlo žádat o evropské peníze. Bohužel se nic nedělo a dotační pramen vyschnul.

Na podzim 2011 se koupaliště kvůli havarijnímu stavu uzavřelo. Od té doby se na radnici vystřídali čtyři starostové, čtyři pestré politické garnitury, ale ani jedné se nepodařilo sehnat peníze, anebo se shodnout na způsobu externího financování bez dotace. Je s podivem, že si politici nechali uniknout tak skvělé téma pro své voliče, jako je koupaliště. Kdo by ho opravil a dobře tuto svou zásluhu u voličů prodal, mohl ve městě kralovat další roky.

Momentálně jakás takás shoda v zastupitelstvu panuje, jenže doba je zlá a jít do projektu za stovky milionů při neustále se měnících cenách stavebních prací a materiálu je řízená sebevražda. Orlovanům tedy nezbývá, než být trpěliví a jakmile se situace na poli ekonomickém i politickém uklidní a snad i zlepší, měli by tlačit na politiky, ať s tou plovárnou konečně něco udělají.

Tomáš Januszek, šéfredaktor Karvinského a havířovského deníku