Havířov dosud odebírá teplo pro firmy a desetitisíce obyvatel z Tepláren Karviná patřících Veolii. Distribuci zajišťuje městská Havířovská teplárenská společnost (HTS). Město pomocí nového podniku ENVEZ (49% akcií město, 51% akcií ČEZ ESCO) chystá výběrové řízení na zhotovitele alternativ pro dodávky tepla do Havířova.

Každá ze stran se zavázala vložit do projektu zatím 14 milionů korun. Společný podnik by měl teplo v Havířově dodávat nejdříve v roce 2026, pokud bude vybrán. Město (resp. městská společnost HTS) totiž nejdříve vyhlásí veřejnou soutěž na dodávky tepla a ty pak bude zajišťovat dodavatel, který nabídne dle webu envez.cz nejlepší cenu a zároveň zajistí „ozelenění“ teplárenství a zlepšení životního prostředí ve městě po odchodu od uhlí. Do té doby má město smlouvu se společností Veolia.

Primátor Karviné Jan Wolf.
Kdo chce vést obce na Karvinsku? Deník přináší kandidátky pro komunální volby

Projekt ENVEZ zatím postupuje dál. „V těchto dnech finalizujeme výběrové řízení na projekční firmu, která připraví projekt na vybudování nových kotelen, jež by mohly dodávat teplo do současné soustavy centrálního zásobování teplem v Havířově. Úkolem projektanta je navrhnout ten nejvhodnější mix nových zdrojů tepla. V tuto chvíli netušíme, jaký projekt z tohoto zadání vzejde, ale předpokládáme, že svou roli v něm bude hrát nejen plyn, ale také biomasa, tepelná čerpadla a fotovoltaika. Hledáme nejvhodnější řešení pro občany a firmy z Havířova napojené na systém centrálního zásobování teplem, který provozuje městská firma Havířovská teplárenská společnost,” upřesnil mluvčí ČEZ Vladislav Sobol.

Primátor Havířova Josef Bělica (ANO 2011) v únoru letošního roku mluvil o tom, že podobné projekty úspěšně fungují v Jablonci nebo v Prostějově. Situace na trhu s energiemi se nyní dramaticky mění a obě města jsou nucena, stejně jako všechna ostatní, teplo zdražovat. V Prostějově zajišťuje teplo Domovní správa Prostějov, která provozuje tepelné zdroje v desítkách kotelen na zemní plyn. Společnost ČEZ Energo, dceřiná firma ČEZ ESCO, tady investovala do čtyř kogeneračních jednotek 106 milionů korun.

„V současnosti nikdo neví nic konkrétního, informace o cenách plynu se mění prakticky každý den. V případě, že nezasáhne vláda nebo Evropská unie, vycházely by náklady na teplo v domácnostech mezi 50 – 55 tisíci korun ročně. Letos je cena okolo 600 korun za jednu GJ a pro příští rok by měla být až desetkrát vyšší,” řekl Deníku na začátku září ředitel Domovní správy Prostějov Vladimír Průša.

Na území Havířova by takových jednotek mělo vyrůst devatenáct. Podobný projekt realizoval ČEZ už v Jablonci, kde teplo od července 2021 proudí do domů a bytů mimo jiné z pěti nových kogeneračních jednotek, které zároveň dodávají do sítě elektřinu.
Teplo za miliardu v Havířově. Otazníky stále zůstávají. Kdo jak hlasoval?

V Jablonci projekt na úsporu energie funguje od roku 2017. Městská společnost Jablonecká energetická provozuje soustavu centrálního zásobování teplem, z níž dodává teplo a teplou vodu více než čtyřem tisícům jabloneckých domácností, ale také desítkám firem, škol a průmyslových areálů. Ve spolupráci s ČEZ ESCO zapojili do sítě kogenerační jednotky. I tady byli nuceni zdražovat. Od září se zahájením nové topné sezony stojí v Jablonci jeden gigajoule 2083 koruny. Od ledna 2022 tak vzrostla cena tepla ve druhém největším městě v Libereckém kraji na více než trojnásobek. Jaká bude situace od ledna, to nechtějí předjímat.

„Vzhledem k současné situaci bohužel nelze predikovat, jak se ceny budou nadále vyvíjet,” řekla za Jabloneckou energetickou Lenka Vrátná. „Pro úplnost je třeba dodat, že v Jablonci a Prostějově neprovozujeme celé tepelné hospodářství, ale jen kogenerační jednotky, které výrazně zlepšují celkovou ekonomickou bilanci. Bez našich kogeneraček by se cena v obou městech zvýšila ještě výrazněji,“ upřesnil mluvčí ČEZ Vladislav Sobol. Průměrná kalkulovaná cena tepla Havířovské teplárenské společnosti pro rok 2022 je 622,04 Kč bez DPH/GJ.

Zdražení chystá i dosavadní dodavatel tepla v Havířově, společnost Veolia, byť ne tak skokové. „Všechny zdroje máme zajištěné, takže pokud nenastane něco nepředvídatelného, topná sezona bude bez problémů. Jsme nuceni přistoupit ke zdražení tepla, ale až od nového roku. Zdražení nebude drastické, jaké vidíme na energetických trzích. Bude to v řádech desítek procent, což by v běžné domácnosti mělo dělat několik stovek měsíčně,“ nastínil na začátku září ředitel společnosti Jakub Tobola.

Na území Havířova by mělo vyrůst několik podobných jednotek. Podobný projekt realizoval ČEZ už v Jablonci, kde teplo od července 2021 proudí do domů a bytů mimo jiné z pěti nových kogeneračních jednotek, které zároveň dodávají do sítě elektřinu.
Havířovské teplo: Antimonopolní úřad rozhodl

Společnost Veolia získala na konci srpna souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí v procesu EIA pro multipalivový kotel v Karviné a může rozběhnout další legislativní i technické kroky přípravy stavby nového kotle, který bude umět spalovat biomasu a tuhá alternativní paliva vyrobená z komunálních, dále nerecyklovatelných odpadů. „Kotel mimo jiné rozšířením palivového mixu v teplárně posílí stabilitu, bezpečnost a cenovou dostupnost dodávek tepla pro Havířov a Karvinou. Stavba kotle K7 by měla probíhat v letech 2024-2025 a předpokládáme spuštění provozu v roce 2026,” sdělila za Veolii Jana Dronská.

Jednu z nejlevnějších cen tepla v republice mají v Horním Slavkově na Sokolovsku v Karlovarském kraji. Zde ČEZ jako vítěz desetiletého tendru provozuje v rámci pronajatého majetku energetické hospodářství. Součástí je plynová kotelna i kogenerační jednotky.

„Předpokládaná cena 2022, koncová se dle zákona vypočítává až po uzavření roku, je 447 korun bez DPH/GJ (dle stupně odběru se cena liší) a s ohledem na výši inflace se dá očekávat výsledná cena o něco vyšší. Tato cena je jedna z nejnižších v ČR, především díky smluvnímu ujednání, kdy máme v tříletém intervalu „fixovanou“ cenu plynu pro výrobu tepla.

Cenový strop plynu (tříletý cyklus) letos končí a vzhledem k současné situaci na trhu s plynem se dá očekávat razantní navýšení ceny. Návrh ceny na příští rok ještě nemáme k dispozici,” popsal pro Deník starosta města Alexandr Terek. Spolupráci s ČEZem si pochvaluje. „Troufnu si říci, že z našeho smluvního vztahu profitují obě strany. ČEZ potřeboval rozšířit své portfolio zdrojů energie a my jsme za to pro město vyjednali velmi slušné podmínky. Občané mají jednu z nejnižších cen tepla v ČR. Máme odborně zdatného a stabilního provozovatele se silným zázemím,” řekl Alexandr Terek.

V Horním Slavkově je město majitelem pozemku, na kterém kogenerační jednotky stojí a nájemce platí do městské kasy smluvní nájemné. Veškeré náklady na vybudování a zprovoznění hradil ČEZ ESCO, podobné je to i v Jablonci nebo v Prostějově. V Havířově je situace jiná. Společný podnik ČEZ ESCO s minoritním podílem města je nevyzkoušenou novinkou, nic podobného v Česku neexistuje. Jediné město, které to má stejně, je slovenský Prešov. Město v tom problém nevidí.

Pohled na město Havířov, 3. února 2021.
Sedm, ale i dvacet procent. O tolik více zaplatí Havířované za teplo

„Záměr na vytvoření tohoto typu společného podniku jsme konzultovali s mnoha odborníky, a nakonec získal podporu většiny zastupitelů. Pokud by se ukázalo, že projekt není ekonomicky a ekologicky přínosný, může z něj město kdykoliv vystoupit. Naopak pokud se projekt ukáže jako životaschopný, městu a jeho občanům se náš vklad mnohonásobně zhodnotí. To, že jsme menšinovým vlastníkem, město nijak neomezuje. Akcionářská smlouva vymezuje zásadní rozhodovací pravomoci do režimu tzv. „vyhrazených záležitostí“, což znamená, že při rozhodování o těchto záležitostech je třeba 100% shoda všech akcionářů a nemůže se stát, že ČEZ ESCO jako držitel většiny akcií přehlasuje město Havířov, které je minoritním akcionářem,” řekla pro Deník mluvčí města Rosalie Seidl Pokorná.

Právě vystoupení města z projektu bylo jednou z výtek opozice. Akcionářská smlouva říká, že žádná ze stran není oprávněna smlouvu vypovědět, odstoupit od ní, či ji jednostranně ukončit, na což upozorňovali zastupitelé Martin Rédr (Piráti) nebo Darja Škutová (Havířov sobě). „Skutečnost, že žádná ze smluvních stran není oprávněna smlouvu vypovědět, není hrozbou, ale naopak zárukou pro oba partnery. Jde o standardní součást podobných smluv, která je v souladu s platnou legislativou. Nejde přitom o faktickou „nevypověditelnost“ – akcionářská smlouva přesně určuje pravidla, jakým způsobem smlouva zaniká, přičemž tím minimalizuje případné škody kterékoliv ze smluvních stran,” říká Rosalie Seidl Pokorná.

Havířovská zastupitelka Darja Škutová, která je jedním z nejhlasitějších kritiků projektu, iniciovala na začátku roku Petici proti komínům. Tu prozatím podepsalo přes tisíc obyvatel města a sběr podpisů dále probíhá. „Havířov má nyní jednu z nejlevnějších cen tepla v republice a zvedat se bude maximalně v rámci desítek procent, proto se mi nelíbí cena realizace ani výhledově koncová cena tepla pro občany. Nelíbí se mi ani ekologická stránka a možné zhoršení ovzduší ve městě,” říká Darja Škutová.

Projekt tepla pro Havířov se ještě prošetří.
Odbory kritizují smlouvu Havířova s ČEZ ESCO, podaly podnět

Akcionářská smlouva obsahuje dle opozice i některých právních posudků pro Havířov nevýhodná ustanovení nebo dokonce ustanovení v rozporu se zákonem, není zveřejněna v plném znění a některé pasáže byly začerněny (údajně kvůli obchodnímu tajemství). Že je uzavřená smlouva s ČEZ ESCO v rozporu se zákonem, se v únoru domníval také právník Pirátů Marian Babic: „Město se nemůže zavázat, že podřídí územní plánování zájmům konkrétní společnosti, a to ani když v ní má samo podíl. Stejně tak se nemůže zavázat k tomu, že zajistí předem nespecifikované obecní pozemky nebo součinnost v povolování staveb. Toto má být v gesci nezávislých úředníků,“ říká Marian Babic. Smlouvu Havířova se společností ČEZ ESCO prověřil na základě podnětu odborů Tepláren Karviná patřících Veolii v květnu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, správní řízení nezahájil.

Někteří zastupitelé požadovali v otázce ENVEZu referendum. „Proč budovat na území města další komíny oproti jednomu, který je navíc jinde?” ptal se vedení města v únoru Eduard Heczko (KSČM). „A kdo se v tak zásadní věci zeptal na názor občanů? Referendum je oprávněný požadavek,” řekl tehdy zastupitel.

Deník zjišťoval, zda už existuje nějaký stanovený poměr plynových kotelen a kogeneračních jednotek v projektu, a kde mají v Havířově stát. „Počty znají jen ti, kdo vylepují billboardy po Havířově. My jsme stanovili zadání pro projektanta, aby přišel s nejvhodnějším řešením, které bude klást důraz na dlouhodobou ekonomiku provozu a tedy co nejnižší ceny tepla pro obyvatele Havířova a samozřejmě na životní prostředí ve městě,” uzavírá mluvčí ČEZ Vladislav Sobol.

ANKETA K TÉMATU

Mělo by město investovat do nového systému výroby tepla na území Havířova? Podporujete chystaný alternativní projekt rozvoje městské energetiky Envez?

Josef Bělica, ANO 2011
Josef BělicaJosef BělicaZdroj: Archiv

V dnešní energetické situaci se ukazuje, jak prozíravé naše kroky byly – jako společníci můžeme dohlédnout na ceny tepla pro občany, to bude hodně důležité. A zisky z prodeje tepla neskončí ve Francii jako dosud, ale v Havířově, a poslouží nám k další modernizaci energetiky.

Veronika Turská, SPD
Veronika TurskáVeronika TurskáZdroj: Archiv

Povinností vedení města je řídit ho s péči a přístupem řádného hospodáře. V případě opravdu výhodnějšího řešení, je žádoucí takovou investici podpořit. Budeme požadovat předložení všech smluv týkajících se dodávek tepla společnosti ENVEZ. Po důkladném seznámení se s nimi můžeme rozhodnout, zda projekt podpoříme.

Martin Rédr, Piráti
Martin RédrMartin RédrZdroj: Archiv

ENVEZ nepodporujeme a naše výhrady jsme uvedli na zastupitelstvu i v médiích. Nesouhlasíme se záměrem radnice, která se upíná na výrobu tepla z jednoho zdroje. Nejde o ekologickou, ani ekonomickou alternativu. Budování nové závislosti na ruském plynu je velice nezodpovědné.

Eduard Heczko, KSČM
Eduard HeczkoEduard HeczkoZdroj: Archiv

Nemělo, netýká se to celého města, jen městských bytů s náklady více jak 500 milionů korun. Současný dodavatel připravuje obdobný projekt pro celé město na vlastní náklady bez účasti města. Proto tento projekt od počátku nepodporujeme a budeme usilovat o jeho zrušení.

Daniel Vachtarčík, Hnutí pro Havířov
Daniel VachtarčíkDaniel VachtarčíkZdroj: Archiv

Koncepce zajištění distribuce a výroby tepla musí být v souladu s energetickou koncepcí státu a kraje s důrazem na ekonomiku, environment a udržitelnost. Podporujeme vznik fundovaných koncepcí a návrhových opatření v souladu s výše uvedeným pro další strategická rozhodnutí.

Bohuslav Niemiec, SPOLU plus (KDU-ČSL, ODS, TOP09, STAN)
Bohuslav Niemiec.Bohuslav Niemiec.Zdroj: Archiv

Dosud jsme s projektem a jeho ekologickými a ekonomickým parametry nebyli seznámeni. Až poté vyhodnotíme jeho přínos pro lidi a město. Spolupráci se společností ČEZ vnímáme jako prospěšnou a nejsme sami. Fotovoltaické projekty s ČEZ ESCO už dnes realizuje i SBD Havířov.

*V anketě Deník oslovil volební lídry stran stávajícího zastupitelstva. ČSSD odmítla sdělit svůj postoj k této problematice kvůli nemožnosti vyjádřit se obšírněji - pozn. red.