Vyšla díky iniciativě Městské knihovny v Českém Těšíně, spolufinancovalo ji Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Česko – polské fórum 2012.

Mapa nabízí přehled těch, kteří se významně svými díly zapsali do povědomí celého euroregionu jak na polské, tak i české straně hranice. Je určena zejména studentům, ale také čtenářům knihoven a všem zájemcům.

„Vydat mapu byl náš nápad, protože zjišťujeme, že povědomí o literárních osobnostech regionu je velmi slabé. Studenti nemají o nich dostatečný přehled. Knihovna se zabývá literaturou, s literaturou pracuje a tak jsme se rozhodli literární život v regionu takto názorně ukázat," říká ředitelka knihovny Jana Galášová.

Literární mapa Těšínského Slezska má podobu plakátu formátu A2 . „Je to opravdu plánek území s označením měst a obcí, v nichž regionální autoři žili a žijí včetně fotografií těch nejvýznamnějších z nich. Z již nežijících jmenujme např. Gustawa Morcinka, Jana Kubisze, Henryka Jasiczka, ze současných to jsou jména, která už přesáhla rámec regionu jako Renata Putzlacher, Bogdan Trojak, Radovan Lipus," dodává ředitelka.

Těch osobností je několik desítek. Teď byli vybráni autoři uměleckého slova, a pokud se knihovně podaří sehnat finanční prostředky, doplní projekt o další osobností, např. sběratelé lidové umělecké tvořivosti apod.

„Literární mapa bude k dispozici ve všech pobočkách českotěšínské knihovny včetně Čítárny a kavárny Avion a také na středních i základních školách ve městě, po případě podle zájmu i na školách v regionu. Do budoucna uvažujeme o zpracování medailonků literárních osobností," upřesnila knihovnice Renáta Nevelöšová.

Mapa byla pokřtěna v Čítárně a kavárně NOIVA 23. června u příležitosti Svatojanského Avion Festu spolku AVION.

EMILIE ŚWIDROVÁ