Zazněla řada oblíbených písní, z nichž mnohé byly o lásce. Nadšené publikum odměnilo na závěr umělce dlouhým potleskem ve stoje.

Slovem provázel Radek Erben moderátor Hitrádia Orion. Pořadatelem byl Farní sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání ve spolupráci s Nadačním fondem přátel kulturní památky největšího a nejstaršího havířovského kostela.

Pro ustálení technického stavu varhan je potřeba nashromáždit přibližně 1 milion korun.