Aleš Juchelka přítomným dětem přečetl vrámci celorepublikové akce Celé Česko čte dětem pohádku oRumcajsovi.

„Unás doma se také čte, čteme svým dětem biblické příběhy a různé pohádky, které jsou mnohdy poučné nejen pro děti, ale ipro nás dospělé,“ řekl na úvod moderátor Medúzy Aleš Juchelka. Zmínil se také otom, že si je vědom toho, jak málo děti vdnešní době čtou, a že je potřeba je ke čtenívést.

„Děti jsou ve své podstatě stejné, jako jsme byli my, ale mají více zájmů. Když jsme se zapojili do projektu Celé Česko čte dětem, byly počátky váhavé, ale dá se říct, že se poslední dobou projevil zájem rodičů a na čtení do knihovny přicházejí,“ řekla pracovnice dětského oddělení pobočky RKK vKarviné-Novém Městě Yvona Kozubková.

Podle jejích slov chce tato knihovna vbudoucnu vhlasitém předčítání pokračovat a bude do prostor knihovny pozývat zajímavé hosty, kteří dětem stejně jako Aleš Juchelka budou knížkyčíst.