Celkem se ho v několika termínech zúčastnilo 176 dětí ze spádových základních škol Mládežnická, Žákovská, Karolíny Světlé, Frýdecká a Františka Hrubína.

Hodinový program byl rozdělen do dvou částí. V první se malí školáci učili orientovat v knihovně, byli poučeni jak správně zacházet s knížkou, kdy je otevřeno a podobně. Poté knihovnice Romana Cichá v roli královny Slabikáře si nejdříve děti vyzkoušela z abecedy a potom je pasovala kouzelným žezlem a popřála jim hodně úspěchů v trénování četby.

Každý účastník dostal záložku do knihy a pasovací listinu, ve které se uvádí: držitel tohoto dekretu byl přijat léta Páně 2008 do stavu čtenářského.

„Oproti minulým ročníkům pasování letos probíhalo přímo v knihovně. Tato změna má kladnou odezvu a samotný akt je mnohem bezprostřednější než tomu bylo ve velkém sále umělecké školy. Myslím si, že děti odcházely spokojené,“uvedla na závěr vedoucí dětského oddělení Romana Cichá.