Za rytmu dechové hudby nezůstali senioři sedět a zatančili si pár tanečků. Stacionář, patřící pod Sociální služby města Havířova, denně navštěvuje zhruba dvacet klientů. Ti se během dne mohou zapojit do nejrůznějších tvůrčích aktivit.

Nechybí ani místnost s počítači. Zde právě v pátek začíná počítačový kurz, který bude rozložen do deseti vyučovacích hodin. Lekce jsou určeny všem seniorům Havířova, kteří dovršili důchodový věk a chtějí se naučit něco z dnešní moderní doby.