Zcela vyprodaný velký sál Kulturního domu Petra Bezruče byl v sobotu plný tance, zpěvu, hudby a příběhů ze života na Těšínsku. V pestrém téměř tříhodinovém programu s názvy Pečení chleba, Zima, zima, mráz, Přástky s Mikulášem, Skok přes kůži a Koledování se střídal tanec, lidové písně a zábavné scénky připomínající staré lidové zvyklosti a tradice. Historie sboru byla představena na velkoplošném plátně.

Představení často doprovázel spontánní potlesk jásajícího obecenstva. Tanečníci i muzikanti byli skvělí a narozeninový dárek byl krásnou předvánoční nadílkou. K početné skupině účinkujících patřil také ředitel českotěšínské městské policie Petr Chroboczek. Jako tanečník se ukázal plný temperamentu s nevšední vitalitou.

Mezi diváky byla i Ewa Farna se svou maminkou. „Moc se mi to líbí. Tatínek a brácha hrají v kapele. Atmosféra je vynikající,“ vyjádřila se mladá populární zpěvačka. Obdobný názor měl i senior Slezské církve evangelické augsburského vyznání Janusz Kożusznik. „Program je výborný s dobře volenou skladbou. Taková akce určitě každého potěší,“ poznamenal havířovský pastor. Na závěr koncertu se vytvořila dlouhá fronta gratulantů s květinami.

Soubor zahájil svoji činnost v roce 1983 jako regionální hudebně taneční těleso původně s názvem Błędowice. Od začátku svého působení se zaměřil na prezentaci tanců, písní a zvyků těšínského a hornického folkloru. Při něm vznikla i kapela Kamraci. Se souborem spolupracují i Mali Błędowianie složeni z tanečníků od 6 do 12 let. Błędowianie působí při místní skupině PZKO v Havířově-Bludovicích. Vedoucím je Dagmar Owczarzy, uměleckým vedoucím Marcin Pisula a Dagmar Owczarzy. Kapelu Kamraci vede Henryk Bilan.