Při této příležitosti představují rozsáhlou sbírku nejrůznějších materiálů z historie místních oddílů.

„Vše, co souviselo se skautingem, bylo orgány státní moci po roce 1970 zlikvidováno. Něco se přesto povedlo našim členům uchovat. Materiály jsme shromažďovali celých dvacet let. Podařilo se nám dát dohromady staré střediskové kroniky, vlajky, různé fotografie, odznaky, diplomy, medaile, staré junácké oblečení a řadu dalších písemností a dokumentů připomínající pestrou činnost našich bratrů a sester,“ pochlubil se Vilém Slezák, skaut od roku 1937. Dnes klubovna Junáka v Havířově-Šumbarku doslova dýchá pestrou minulostí a také aktivní současností zdejšího skautingu.

V Havířově byl Junák založen v roce 1968. Jeho působení bylo v roce 1970 násilně ukončeno, obdobně jako v celé republice. Tajně přežíval jen díky obětavému přístupu některých skautů. V činnosti se mohlo pokračovat pouze v organizaci Pionýr.

Klubovna v sobotu přivítá veřejnost


K obnově došlo po sametové revoluci dne 7. prosince 1989 z iniciativy řady místních nadšenců, u kterých myšlenka být skautem byla stále živá. Mezi nimi byl také Vilém Slezák, Bořivoj Holub, Erich Lacko, Lýdie Ženčová, Hana Chobotová a Eva Tesárková. Havířovský Junák dnes patří k aktivní složce kulturního, sportovního a společenského života.

„V našich osmi oddílech máme240 členů. Pravidelně se scházíme v klubovnách a na různých, zejména víkendových akcích. Velkou pozornost věnujeme tábornickým dovednostem, vodáctví,učení se být samostatní, pomoci jiným a v neposlední řadě vedení ostatních,“ krátce poznamenal předseda Ivan Fabík.

Pro širokou veřejnost bude junácká klubovna v bývalé školce na ulici Boženy Němcové v Šumbarku otevřena v sobotuod 9 do 16 hodin, jinak podle předchozí domluvy.