Ceny, medaile a vyznamenání se rozdávaly v březnu na slavnosti konané pod patronací polského ministra kultury v Židovském divadle ve Warszawě.
Mezi pozvanými hosty byla také Eva Katrušáková, iniciátorka celostátní kampaně Celé Česko čte dětem. „Byla to opravdu velkolepá slavnost. Je sympatické, že mezi oceněnými byla i knihovna z polského Těšína, která úzce spolupracuje se svými partnery v české části města a v kampani je velmi aktivní,“ uvedla Katrušáková.

„Jsme šťastní, že naše aktivity popularizující hlasité čtení dětem a mládeži byly tak vysoce hodnoceny a že jsme obstáli v silné konkurenci velkých knihoven. Loni jsme získali medaili, letos je to soška,“ radovala se z úspěchu ředitelka Městské knihovny v Cieszyně Izabela Kula.

Lídr kampaně, vedoucí oddělení dětské literatury Městské knihovny v Cieszyně Bożena Kłosiewicz podotkla, že vysokého uznání se dostalo dětskému oddělení za celou kampaň, zejména pak byly oceněny její novátorské přístupy. „Patří k nim mimo jiné spolupráce s knihovnou v Českém Těšíně, kdy společně organizujeme Mezinárodní festival čtení nad Olzou. Letos to bude také společná česko – polská Noc s Andersenem,“ prozradila.

Komise také vysoce ocenila knihovnické akce pro nejmenší děti do tří let či hendikepované děti, cyklická setkání s literaturou a další aktivity. „Společně s dobrovolníky chodíme číst dětským pacientům Slezské nemocnice a akci jsme nazvaly Pohádky uzdravují,“ doplnila Iza Kula.

Knihovnice tvrdí, že vysoké ocenění je úspěchem všech, kteří se aktivně zapojují do akcí pořádaných knihovnou na podporu dětského čtení v rámci kampaně Celé Polsko čte dětem. Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři je třeba ukázat cestu. Čtení chrání děti před závislosti na televizi a počítačích, vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem, rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení. Je prostě tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dětí, aby z nich vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé.

EMILIE ŚWIDROVÁ