Výstavní síň zaplnili jeho přátelé, výtvarníci, příbuzní a další hosté. Umělcovou životní dráhu připomněl Bohumil Kubíček. „Byl to svérázný člověk, náš rádce a kamarád. Umění rozuměl jako málokdo. Všichni mu přejeme, aby v sochařském nebi na nás vzpomínal, jako my na něho. Milý Oto, čest Tvé památce,“ zakončil slovy svůj krátký projev zákládající člen výtvarné skupiny Sušská paleta. Otu Ciencalu pozdravili také místní literáti s hudebním doprovodem skupiny PBK Blues. Galeristka Iva Kirchnerová přednesla kondolenční dopis primátora města Havířova Františka Chobota.

S tvorbou zesnulého výtvarníka se lidé v Havířově mohou setkat na několika místech. Například v Jaselské ulici je umístěna kovová plastika s názvem Květ, symbolizující růst rostliny, obdobná socha se nachází před obchodním centrem Permon, nebo s kamennou fontánou , zdobící parčík u Jitřenky na Dlouhé třídě.

Akademický sochař Oto Cienciala se narodil 29. října 1931 v Horní Suché. V letech 1951 až 1956 vystudoval Vysokou školu výtvarných uměni v Bratislavě. Žil a tvořil v Havířově a Ostravě. Zúčastnil se řady samostatných i kolektivních výstav doma i v zahraničí. Byl členem výtvarného seskupení Sušská paleta. V roce 2003 byl oceněn za tvůrčí uměleckou činnost osobností kultury města Havířova. Zemřel 25. července.