KDY: 1. září, od 1 hodin
KDE: Těšíny

Pouti, která sjednotí věřící obou sousedních zemí a měst, se zúčastní pomocný biskup Martin David a bielsko-żywiecký biskup Roman Pindel.

Událost je každoročně spojena s přenášením ostatků těšínského rodáka umučeného během Třicetileté války v Košicích z jedné části Těšína do druhé. Letos program začíná na české straně města v 15 hodin v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova modlitbou tzv. korunky k Božímu milosrdenství a pobožností ke sv. Melicharovi. V půl čtvrté vyjde procesí z kostela, přejde přes řeku Olši do kostela sv. Máří Magdaleny v polské části města. Zde bude od 16 hodin sloužena mše svatá.

Sv. Melichar Grodecký se narodil se pravděpodobně roku 1584 v Těšíně, pocházel z polské rodiny Grodzieckich a v jeho příbuzenstvu bylo několik významných duchovních, mezi nimi také svatý Jan Sarkander. Začal studovat u jezuitů ve Vídni a v Brně vstoupil k nim do noviciátu.