A jméno obce bylo vymazáno…

Výstava vznikla ve spolupráci s Ministerstvem obrany České republiky a vedle osudů lidických a ležáckých obyvatel nabízí také informace o československém zahraničním odboji ve Velké Británii a paravýsadcích Anthropoid a Silvera. Pozornost je věnována osobě Reinharda Heydricha i druhému stannému právu, které bezprostředně po atentátu na Heydricha dolehlo na obyvatele protektorátu. Stranou nezůstávají ani mezinárodní ohlasy na vyhlazení Lidic a Ležáků a otázka potrestání válečných zločinců. Závěr výstavy zachycuje vznik Památníku Lidice jako příspěvkové organizace Ministerstva kultury České republiky.

Tragédie v Ležákách

Stejně jako Lidice, byly v souvislosti s atentátem na Heydricha srovnány se zemí i Ležáky v Pardubickém kraji. Výstava přibližuje tuto tragédii, která se odehrála 24. června 1942.

Lety – život za plotem

V pořadí třetí výstava je věnována historii Romů a jejich posunu z Indie do Evropy. Další část je zaměřena na vývoj tábora v Letech u Písku od jeho počátku, kdy sloužil jako Domov pracovního útvaru až po jeho konečnou podobu, kdy se stal vězením pro romské rodiny. Poslední část popisuje odsun českých a moravských Romů do osvětimského tábora. Součástí této prezentace jsou i dva panely s anglickými a německými překlady textů.

Na vernisáži byla i rodina Bystroń. „Je správné, že se připomínají některé hrozné události z doby druhé světové války, na které by se nemělo zapomenout. Výstava je velmi poučná a srozumitelně podaná nejenom po obsahové, ale i grafické stránce. Každému ji mohu jen doporučit k návštěvě. Hlavně mladí by neměli chybět," řekla krátce Lucyna Bystroń.

Výstavu zapůjčil Památník Lidice.

Výstava potrvá do konce roku a přístupná je každé úterý od 8 do 12. hodin a od 12.30 do16.30 hodin. Mimo otevírací dobu je možno objednat přístup na e-mailu: zivotice@muzeumct.cz