Historie Dolu František v Horní Suché se píše od roku 1911. Areál nové šachty se začal stavět v lokalitě známé pod jménem Bažantnice. Slavnostní výkop se uskutečnil v červnu. Vlastníkem byl hrabě Larisch-Mönnich. Svůj název dostal po následníkovi rakousko-uherského trůnu Františku Ferdinandovi d´Este. Těžba byla zahájena v roce 1913 a dosáhla výše 13 333 tun černého uhlí.

Po vzniku samostatného Československa bylo pojmenování zestručněno na Důl František. V roce 1923 se postavila definitivní železná těžní věž. V průběhu druhé světové války se výroba přiblížila až k blízkosti 700 tisíc tun roční produkce. Po roce 1945 docházelo k postupné modernizaci dolu a zároveň zvyšování těžby. Hranice jednoho milionu tun byla překonána v roce 1954 a rekordního výkonu přes 1,7 milionu se dosáhlo v roce 1978. V srpnu 1948 byla šachta přejmenovaná na Důl Prezident Gottwald. Původní název byl navrácen 9. února 1990.

V rámci útlumového programu ve druhé polovině devadesátých let bylo rozhodnuto těžbu ukončit. Poslední symbolický vozík s uhlím byl vytažen na povrch 30. června 1999.