K nemalé radosti všech, kteří se přišli podívat, se představili nejen nejmladší členové souboru, ale také ti bývalí.

Představení bylo komponováno jako slezská svatba, při níž důležitou roli hrály dávné zvyky s touto slavností spojené. Na pódiu proto nechyběli ženich a nevěsta, svatební hosté, ale též stonavští předškoláci – současní členové souboru Děcka ze Stonavy.

„Když jsem přemýšlela, jak připravit program na jubilejní koncert, porosila jsem rodiče, bývalé členy, sbor a všechny sympatizanty souboru a všichni se do práce vrhli s nadšením a vervou, za což jim patří velký dík. Inspiraci jsem našla i programu, který před lety připravil se souborem Blędowianie Tadeusz Farny. Motivem našeho jubilejního vystoupení se proto stala svatba. Na ní se totiž setkávají všechny generace od nejmladší po nejstarší. Podařilo se mi do programu dostat jak děti ze souboru, tak jeho bývalé členy, rodiče i starší generaci," vysvětlila vedoucí souboru Děcka ze Stonavy Wanda Grudzińska.

Soubor Děcka ze Stonavy vznikl před 10 lety poté, co narychlo utvořená skupina dětí zvítězila na přehlídce těšínské lidové písně. „Já coby učitelka hudební nauky jsem usoudila, že tyto hlasy je třeba představit veřejnosti a škole tak udělat reklamu. A pak už nebylo cesty zpět. A protože jste tanečnice, ke zpěvu jsem přidala i lidový tanec," popsala vznik a počátky fungování souboru jeho vedoucí.