„Odpověď čtenáři obdrží přímo na svou e–mailovou adresu. Samozřejmě, pokud je dotaz složitější, dohodneme se s tazatelem na nejbližším možném termínu, kdy jsme schopni odpovědět,“ vysvětlila vedoucí informačního centra regionální knihovny Karviná-Mizerov Markéta Kukrechtová. Na webu knihovny www.rkka.cz je umístěno logo tohoto projektu. Knihovnice zodpovídají dotazy týkající se fondu knihovny, poskytování služeb, otázky provozního charakteru a dotazy spojené s regionem. Služba je určena nejširší veřejnosti.

„Projekt vymyslela a realizovala Národní knihovna České republiky a její Referenční centrum. Společně spolupracuje dalších 40 nejvýznamnějších českých knihoven a okruh neformálních spolupracovníků a konzultantů z významných vzdělávacích a vědeckých institucí,“ dodala knihovnice. Tato bezplatná služba je obdobou již běžných služeb v zahraničních knihovnách (britská služba „Ask your librarian“ nebo „QuestionPoint OCLC“).