Výběr skladeb pražského dua byl velmi pestrý a zahrnoval díla od pozdního baroka až po současnost. Zazněly skladby od Johanna Sebastiana Bacha, Domenico Scarlattiho, Heitora Villa Lobose, Ernesta Lecuona, Fridricha Gulda, Dariusa Milhauda a Leonarda Bernsteina. Nechyběli ani čeští autoři jako Libor Dřevíkovský, ostravský skladatel a hudebník Pavel Staněk a Karel Růžička. Vynikající výkony obou interpretů oceňovalo publikum projevy nadšení a častým dlouhým potleskem. K příjemné atmosféře přispěly i krátké slovní vstupy Romana Fojtíčka informacemi o přednesené skladbě a jeho autorovi. „Je naším potěšením, že právě náš koncert je tu premiérový. Hrálo se nám dobře, akustika i osvětlení splňují potřebné náležitosti. Obecenstvo bylo výborné,“ řekl na závěr hudebního večera Roman Fojtíček. Spokojenost vládla i mezi posluchači. „Koncert byl znamenitý. Také nové prostředí je moc pěkné,“ stručně poznamenal jeden z návštěvníků Miroslav Szop.

Setkání saxofonu a klavíru v jednom komorním tělese je jakoby splynutí přítomnosti s minulostí. Saxofon, přestože byl vynalezen ve 40. letech 19. století, začal naplno svoji éru až téměř o sto let později, a stal se tak určitým symbolem zrychleného tepu života konce 20. století. Oproti tomu klavír navozuje spíše domácky usedlou a moudrou atmosféru s vůní kávy a kvalitní hudby. Spojením obou zdánlivě protichůdných elementů se divák ocitne ve zcela specifickém světě hudby, který dovede ironicky polechtat, ale též i konejšivě pohladit. Jejími protagonisty jsou právě Laura Vlková a Roman Fojtíček, přední čeští koncertní umělci.