Přítomným, kterých se sešlo skutečně hojné množství, hudebnice představila nejen své skladby, ale především unikátní přenosné varhany, které se od nynějška stanou chloubou kostela. „Tyto nástroje existují jen dva na světě," podotkla Chroboková během koncertu. „V nástroji, který je napojený na počítač, jsou nasamplovány ty nejkrásnější zvuky varhan z celého světa," vysvětlila varhanice.

Nástroj byl původně vyroben právě pro Chrobokovou, později ale konstruktér Eda Toman sestavil varhany ještě lehčí. „Asi tři roky jsem uvažovala o tom, jak zpřístupnit varhanní hudbu co nejvíce lidem. Je to nádherná hudba a mezi mladými bohužel málo přijímaná. Byla jsem na křtu těchto varhan, které mají asi dva roky, v Havířově a později, když jsem se dozvěděla, že Kateřina dostala nový ještě lehčí nástroj, chopila jsem se šance," popsala cestu unikátního nástroje do Karviné organizátorka Ester Dubská.

Peníze na varhany kostel získal díky sbírce a podpoře karvinského magistrátu. Kromě sobotního koncertu jsou naplánovány také pravidlené varhanní mše. „Chceme je dělat každý měsíc, během mše tak vždy zazní 4, 5 skladeb na varhany a první takováto mše bude 22. března," doplnila Dubská.

Kateřina Chroboková a DJ Dafake Panda při zahájení provozu hudebního klubu v havířovském kině Centrum. | Video: Deník/Libor Běčák