Pod chrámovou klenbou se konal koncert na záchranu kostelních varhan. S hodinovým programem vystoupil mladý křesťanský hudebník a zpěvák ze Slezska Adam Bubik se svou tříčlennou kapelou. Zazněly písně duchovní o životě, vztazích a Bohu.

Hudba měla často energický popový nádech s příjemnými melodickými prvky. Odměnou pro ně byl častý mohutný potlesk vděčného publika.

Hudebního podvečera se zúčastnil i nový biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání Tomáš Tyrlík.

„Byl to krásný koncert. Jsem rád, že právě mladí muzikanti podpořili dobrou věc. Věřím, že oprava varhan se úspěšně povede,“ řekl biskup.

Závěrečným aplausem a přidáním několika písniček byl koncert ukončen.

Kostel v Prostřední Suché ve Staré ulici v dnešní podobě je z roku 1937. V důsledku poddolování poklesl i se svým okolím o více než 17 metrů. Málem mu hrozil zánik. Nakonec vše dopadlo dobře. Varhany byly v něm umístěny v roce 1949. Pocházejí z kutnohorské varhanní dílny Jana Tučka. Po osmašedesáti letech provozu jsou dnes značně opotřebované a vyžadují urychlenou generální opravu.

„Oprava bude stát kolem 400 tisíc korun. Práce již byly zahájeny. Většina z nich se provede na místě. Se slavnostním varhanním koncertem u příležitosti zprovoznění královského nástroje počítáme ještě před vánočními svátky. Pak bude možné v kostele pořádat varhanní koncerty i jiné akce, což obohatí kulturní život v Prostřední Suché,“ uvedl místní sborový pastor Janusz Kożusznik.

Festiválek v letním 2016. Vixlaivant.
V sobotu se koná Festiválek v letním