Ve zcela zaplněném sále Dělnického domu zahájil přátelské setkání velitel výjezdové jednotky SDH Rostislav Krhovjak. Přivítal hosty z Polska, Slovenska, delegaci hasičů z okolních měst a obcí, dále osobnosti veřejného a společenského života.

Minutou ticha byla uctěna památka nedávno zesnulého starosty Sdružení Čech, Moravy a Slezska, Karla Richtra. Dalším bodem předvíkendového programu bylo ocenění lidí, kteří se aktivní a obětavou prací zasloužili o rozvoj hasičství v Horní Suché.

close Hasiči v Horní Suché slavili výročí. info Zdroj: Deník / Pintér Josef zoom_in

Výčet jmen by byl velmi dlouhý, což je určitě dobře. Mezi nimi je i nejstarší hasička sboru čtyřiadevadesátiletá paní Hildegarda Zástavová. Předseda Ústřední kontrolní a revizní rady Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jan Bochňák poděkoval hornosušským hasičům a popřál jim hodně úspěchů do dalších let.

Zpestřením slavnosti byla videoprojekce z výročí 110 let sboru a z kulturního života. Krátkým závěrečným proslovem ukončila oficiální část shromáždění starostka sboru Lucie Zsibritová.