„Rekonstrukci této kulturní památky provádí ostravský akademický sochař a restaurátor Jakub Gajda. Brána je v současné době bez svých ozdob, světců Jana Nepomuckého a Antonína, stejně jako bez dvou kamenných váz,“ prozradil starosta obce Martin Pinkas.

Pokud vše půjde bez problémů, rekonstrukční práce skončí ještě letos. Obnova brány stojí 270 tisíc korun. Zatímco 170 tisíc korun poskytlo ministerstvo kultury, zbytek hradí obec. Osud zámku však podle Pinkase zůstává i nadále nejasný.