Mnohem delší historii mají obce v okolí. Lidé si dnes už kolikrát na některá místa přesně nevzpomínají a dobové fotografie jim mnohé připomenou.
Nedaleko katolického kostela Prozřetelnosti Boží za zámeckým parkem stojí budova nejstarší šenovské školy v současnosti již bývalé. Byla postavena v letech 1855 až 1856 a slavnostně otevřena 22. září 1856. Rok založení je uveden na hlavní vstupní straně budovy římskými čísly MDCCCLVI (1856). Původně měla dvě třídy.

V průběhu dalších devíti let se jejich počet zdvojnásobil a v roce 1875 se vyučovalo již ve čtyřech. Poměrně dlouho do ní chodily také děti z Datyň, Bartovic (až do roku 1886) a Václavovic.

Svému poslání sloužila plných 145 let až do roku 2001. Dnes již do oblasti školství nepatří a dává přístřešek k akcím organizací jako Skaut nebo šenovská Pionýrská skupina. Objekt je ve špatném stavu. Má se zpracovat studie, na základě které by se pak rozhodlo o jeho dalším osudu. Poblíž budovy jsou umístěny dvě pamětihodnosti, socha sv. Antonína a sv. Jana Nepomuckého. Okolí staré školy se výrazně změnilo hlavě výstavbou silnice z Ostravy do Českého Těšína.