Bývalá úřednická a hospodářská budova po českém šlechtickém rodu Skrbenských náleží k nejstarším stavbám nejenom v Šenově, ale v celém ostravsko-karvinském regionu. Byla postavena v letech 1600 až 1620 jako součást rozsáhlého zámeckého areálu.

Samotný zámek tvořila uzavřená zděná jednopatrová budova s 24 komnatami. Od šedesátých let 19. století nebyl obýván a chátral. Počínaje rokem 1927 začala jeho demolice. Úplně byla dokončena v roce 1956. Z celého komplexu se zachovala pouze budova správce panství. Rokem 1946 se stala sídlem tehdejšího Místního národního výboru, v počátku devadesátých let obecního, později městského úřadu. Dům v roce 1956 prošel značnými opravami. Výrazně se změnila podoba fasády. Byla vyzdobená sgrafity od akademického malíře Viléma Wünscheho.

Po přemístění Městského úřadu do nových prostor od 1. září 1994 patří Základní umělecké škole Viléma Wünscheho. Až do roku 2002 většinou během školních prázdnin se prováděly na budově venkovní i vnitřní stavební úpravy. Dostala novou střechu, v podkroví vznikl koncertní sál a vytvořilo se několik nových místností.