V roce 1958 byla v Šenově u Ostravy zahájena výstavba nové školní budovy. Po skončení druhé světové války se vyučovalo nouzově v provizorních objektech. Prvního září 1962 byl slavnostně předán do užívání 1. pavilon s devíti třídami.

Ještě v zimních měsících se dokončil druhý pavilon a od pololetí se už učilo v 17 třídách. V roce 1997 si stále narůstající počet školáků vyžádal zvětšit kapacitu školy. Provedla se dostavba o další patro.

V průběhu let se dále modernizovala, rozšiřovala a vybavovala zejména výpočetní technikou. V současnosti se vyučuje ve 27 třídách. Její součástí je jídelna se školní družinou. Nechybí ani prostorná tělocvična.

Ve spolupráci s Městským úřadem Šenov a sponzory se připravuje vybudování sportovního areálu v prostorách školního hřiště. Měl by poskytnout nové příležitosti k aktivnímu trávení volného času dětí a mládeže.