Založení hasičského sboru v Horní Suché se datuje k 9. srpnu 1903. V hostinci Na Kempce osmadvacet místních občanů založilo Spolek dobrovolných hasičů. Zbrojnice dostala prostory v budově Larischova statku na Sýpce.

Ve dvacátých letech 20. století stará zbrojnice přestala náročnějším úkolům vyhovovat. Postupně dozrávala myšlenka výstavby nové budovy. 18. srpna 1935 byl položen základní kámen. O rok později byla nová hasičská zbrojnice dokončena a slavnostně předána do užívání. Nárůst techniky si vyžádal v roce 1968 provést přístavbu garáže s terasou a v první polovině sedmdesátých let hygienická zařízení k zajištění kvalitnějšího zázemí.

Po své téměř padesátileté existenci prošla budova v roce 1984 generální opravou. Vyměnila se okna, vnějšek dostal novou omítku, oplechovala se věž a zbytek střechy. Ve vnitřní části se vytvořila zasedací místnost. V roce 1988 se zhotovila vodovodní přípojka u ulice Centrum. V bezprostřední blízkosti zbrojnice se nachází park Hrdinů.