KDE: Horní Bludovice

Přírodní památku Stará řeka tvoří původně přirozeně meandrující tok řeky Lučiny, který je nyní odstavený od hlavního toku řeky. Dále se můžete vydat jihovýchodním směrem, kde byla na toku řeky Lučiny vybudovaná přehradní nádrž Žermanice.