V Reprezentačním sále Základní umělecké školy Leoše Janáčka zahájil jubilejní program polonézou taneční folklorní soubor Błędowianie. Početné publikum pak v průběhu dalších devadesáti minut vidělo ukázky z bohatého repertoáru vynikajících tanečníků a jejich mladších partnerů Mali Błędowianie. Umění a temperament, které předvedli, diváci často odměňovali spontánním potleskem. O hudební doprovod se postarala kapela Kamraci vedená Henrykem Bilanem. Velký úspěch sklidilo také manželské duo Danuty a Edwarda Bialanových s hrou na klavír a xylofon. Pořad byl provázán slovními vstupy o historii bludovického kulturního svazu.

Na závěr předseda místní skupiny PZKO Petr Chroboczek předal zasloužilým a dlouholetým členům různá ocenění a vyznamenání. Na setkání byl přítomen i primátor města Havířova František Chobot a emeritní biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání Vladislav Volný.
Další program pokračoval v Domě PZKO v ulici U Zborůvky přátelským posezením a neformální zábavou až do večerních hodin. K dobré náladě nechyběla ani hudební kulisa. Součástí jubilea je i panelová výstava fotografií připomínajících významné mezníky a události v životě svazu. K nahlédnutí byly i kroniky psané od roku 1947.