Jedním z návrhu je železniční lávka s cyklostezkou, která by mohla podpořit přeshranniční rozvoj cestovního ruchu napojením na stávající cyklostezky. Důležitým tématem bylo rovněž rozvíjení spolupráce institucí, které jsou zodpovědné za pořádek a bezpečnost ve městech. Nechyběly ani návrhy z oblasti pěší turistiky ať už v podobě putování za architektonickými skvosty obou měst nebo společného zahájení adventu.