Sbor dobrovolných hasičů v Albrechticích byl založen 14. června 1908. Měl dvacet osm členů. 15. května 1909 schválilo zastupitelstvo obce návrh na postavení hasičské zbrojnice. Zároveň místní sbor požádal o finanční příspěvek císaře Františka Josefa I. Za rok budova stála. Postupně se zbrojnice vybavovala potřebnou technikou. V roce 1937 byla zakoupena motorová stříkačka s příslušenstvím a 8. srpna se konala oslava vysvěcení. Na podzim roku 1938 český spolek zanikl a jeho majetek v průběhu okupace byl konfiskován.

Po skončení II. světové války 2. září 1945 sbor obnovil svou činnost. Převzal zpět vše, co bylo ve správě německých hasičů. V roce 1953 dochází ke změně názvu na Československý svaz požární ochrany. V sedmdesátých letech 20. století stará požární zbrojnice již přestala vyhovovat potřebám a došlo k její demolici.

S výstavbou nové dvoupodlažní budovy nedaleko staré se začalo v roce 1974. V následujícím roce byla dokončena a dána do provozu. V prostoru bývalé zbrojnice vyrostly stromy a nachází se pomník osvobození.