Jedna z vůbec nejstarších zděných budov v Albrechticích slouží dnes jako Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím ve Školní ulici. Byla postavena v roce 1828, kdy nahradila tehdy starou dřevěnou školu z počátku devatenáctého století. Ta se v roce 1930 zbourala.

Nová lidová škola byla původně přízemní a jednotřídní. Trvalo celých sedmdesát let, než se v roce 1898 nákladem 11 tisíc zlatých přestavěla na jednopatrovou dvoutřídku. Ke konci 19. století dostala na kratkou dobu název jubilejní Kaiser Franz – Josephs Jubileums Schule.

Před vypuknutím 2. světové války měla 202 žáků. V letech 1952 až 2003 procházela postupnými vnitřními úpravami a modernizaci.
V roce 1998 došlo ke spojení základní a do té doby samostatné polské mateřské školy. Počínaje rokem 2004 mají také společné sídlo na Školní ulici 11.

Od 1. ledna 2003 má polská škola právní subjektivitu a je příspěvkovou organizací. V její bezprostřední blízkosti se nachází dětské hřiště obce Albrechtice.