K nejstarším památkově chráněným havířovským budovám postaveným po druhé světové válce patří bývalé kino Radost. Při jeho projektování byly uplatněny prvky jihočeské renesance inspirované historickou architekturou Telče, Písku či Českých Budějovic. Do provozu bylo uvedeno 8. dubna 1956 promítáním filmu Rudá záře nad Kladnem. Kinosál měl tehdy kapacitu 450 míst.

O něco dříve 18. prosince 1955 se v jeho ještě nedokončených prostorách konalo první zasedání nově zvoleného Městského národního výboru, na kterém jeho předseda František Podoba, převzal od zástupce Krajského národního výboru zakládací listinu o zřízení nového města Havířov k datu 4. prosince 1955.
Kino pak dlouhá léta sloužilo svému původnímu poslání. Ke změnám dochází v počátku devadesátých let. Poslední promítání se konalo v červnu 1993.

Diváci mohli vidět americký film Přichází Satan. Ještě předtím 28. srpna 1992 bylo v něm zřízeno kasino, které ale nemělo dlouhého trvání. Objekt začal postupně chátrat. Změna nastala 25. června 2006 zahájením celkové rekonstrukce budovy. Ukončena byla 23. července 2007. Celkové náklady dosáhly částky přibližně 130 milionů korun. Dne 4. října 2007 byl zrekonstruovaný Kulturní dům Radost slavnostně otevřen. Je nejtypičtějším objektem chráněného památkového území Sorela.